Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016–2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007–2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Nowa edycja programu promuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane są projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane są działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi. Cel główny i cele szczegółowe programu wyznaczono biorąc pod uwagę założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 i wyniki poprzedniej edycji. Dla obywateli wyjątkowo ważne jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania), która jest wskazywana jako najbardziej dotkliwa. Ograniczenie takiej przestępczości wymaga tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zostanie on osiągnięty przez realizację trzech celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz ochrona dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska,
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Dzięki realizacji programu poprawi się wiedza i świadomość społeczeństwa na temat obowiązującego prawa, a także umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz przyjmowania właściwych postaw obywatelskich i społecznych. Organizowane będą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia i warsztaty na temat bezpiecznych zachowań.

W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5.000.000  zł, w tym:

a) 2.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,

b) 1.500.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,

c) 1.000.000 zł - na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

Strona główna Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

 

Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (.pdf)

 

 

Realizacja Programu w 2016 r.

Realizacja Programu w 2017 r.

 

Oddział Programów Rządowych i Koordynacji Projektów

  nr pokoju: 216B
  Agata Maciuka
  kierownik oddziału
  Telefon: 85 743 94 92     Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216B
  Anna Monika Kosiorek
  inspektor wojewódzki
  Telefon: 85 743 94 04     Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216B
  Dorota Moroz
  starszy inspektor wojewódzki
  Telefon: 85 743 94 04     Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216B
  Piotr Suchocki
  starszy inspektor wojewódzki
  Telefon: 85 743 94 04      Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216B
  Anna Maria Wysokińska
  inspektor wojewódzki
  Telefon: 85 743 94 92      Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe