Rodzaj placówkiRodzaj problemów


Formy pomocy

Adresaci pomocyPowiat / miejscowość

Powiat
Miejscowość
Ośrodki powinny spełniać wybór:


Drukuj


1
Augustów, Agustowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub 'TĘCZA' w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Ks. Skorupki 6, 16300
Telefon 087 643 28 93
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi

2
Augustów, Fundacja "Cordis" w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Jeziorna 31, 16300
Telefon 87 644 31 61
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi prowadzenie świetlicy; w razie potrzeby ośrodek stacjonarny

3
Augustów, Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres 29 Listopada 12, 16300
Telefon 087 643 62 49
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemem przemocy

4
Augustów, Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Brzostowskiego 6, 16300
Telefon 876439330; 997; 087 643 93 33; 087 643 92 40w 281
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi

5
Augustów, Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Terapii w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Ks. Skorupki 6, 16300
Telefon 087 643 28 16; 087 644 77 38
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi

6
Augustów, NZOZ 'Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia' Andrzej Stanisław Litwińczuk w Słonecznym Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Szpitalna 12A, 16300
Telefon 087 643 28 16
Strona www
Gmina Augustów
Powiat Białystok
Uwagi

7
Augustów, Poradnia Rodzinna przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Ks. Skorupki 6, 16300
Telefon 087 644 77 38
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi

8
Augustów, Punkt Konultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie przy Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Szpitalna 121, 16300
Telefon 087 643 28 16
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi

9
Augustów, Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "Przystań" w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Tytoniowa 5, 16300
Telefon 087 643 37 26
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemem przemocy; w razie potrzeby - placówka całodobowa (po uzgodnieniu z MOPS)

10
Augustów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Wojska Polskiego 53, 16300
Telefon 0609 090 554
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemem przemocy

11
Augustów, Świetlica "Nasza Ostoja" przy MOPS-ie w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Rynek Z. Augusta 9, 16300
Telefon 087 643 04 64; 087 644 54 30
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi świetlica dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemem przemocy

12
Augustów, Świetlica Świętej Urszuli Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego w Augustowie
Miejscowość Augustów
Adres Zarzecze 21, 16300
Telefon 087 643 21 78
Strona www
Gmina Augustów
Powiat augustowski
Uwagi prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych, z problemem przemocy

13
Bakałarzewo, Punkt Konsultacyjny OIK PCPR w Suwałkach
Miejscowość Bakałarzewo
Adres Rynek 3, 16423
Telefon 087 565 69 40 06; 087 565 92 83; 087 565 92 84-85
Strona www
Gmina Bakałarzewo
Powiat suwalski
Uwagi Ośrodek Zdrowia /I piętro/

14
Białowieża, Ośrodek Zdrowia w Białowieży
Miejscowość Białowieża
Adres Tropinka 37, 17230
Telefon 085 681 22 30
Strona www
Gmina Białowieża
Powiat hajnowski
Uwagi kierowanie na badania specjalistyczne

15
Białowieża, Posterunek Policji w Białowieży
Miejscowość Białowieża
Adres Sportowa , 17230
Telefon 085 681 25 97
Strona www
Gmina Białowieża
Powiat hajnowski
Uwagi

16
Białowieża, Punkt konsultacyjny w Białowieży
Miejscowość Białowieża
Adres Waszkiewicza 38, 17230
Telefon 085 681 26 97
Strona www
Gmina Białowieża
Powiat hajnowski
Uwagi kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

17
Białystok, "Niebieski Pokój" w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhoffa w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Waszyngtona 17
Telefon 085 745 09 24; 085 677 33 15
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi przesłuchania dzieci

18
Białystok, "Niebieski Pokój" w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Orla 2
Telefon 085 741 68 46
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi 2 pokoje - przesłuchania dzieci i dorosłych

19
Białystok, Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" ; Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Sienkiewicza 3, 15432
Telefon 085 743 58 43
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

20
Białystok, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
Miejscowość Białystok
Adres Dziesięciny 15, 15306
Telefon 0 801 000 180; 085 746 15 12; 085 652 54 94
Strona www www.klanza.bialystok.pl
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi rejestracja telefoniczna 8-16; infolinia czynna pon.-pt. 10-18

21
Białystok, Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii MOKiT w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Włókiennicza 7, 15465
Telefon 085 746 06 23
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

22
Białystok, Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Borsucza 2, 15569
Telefon 085 740 39 11; 085 740 39 98
Strona www
Gmina Białystok
Powiat białostocki
Uwagi schronienie os. Znajdującym się w kryzysie - Mieszkania Chronione w Krasnem

23
Białystok, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Włókiennicza 7, 15464
Telefon 085 744 50 27; 085 744 50 28; 0 606 978 775
Strona www www.moprbia.atlasnet.pl
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi 15 miejsc

24
Białystok, Poradnia Rodzinna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Liniarskiego 1a, 15420
Telefon 085 742 40 54
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

25
Białystok, Stowarzyszenie 'Arka'; Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Boboli 5, 15649
Telefon 085 661 92 62
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

26
Białystok, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom 'SZANSA' w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Orla 2, 15950
Telefon 085 741 68 46; 663 01 41 świetlica
Strona www www.sprid_szansa.free.ngo.pl
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi świetlica socjoterapeutyczna SZANSA, ul. Magnoliowa 4, Białystok; w świetlicy funkcjonują grupy: dziecięca (7-13 lat) oraz gimnazjalna (14-16 lat); Biuro Stowarzyszenia czynne: pn.-pt. 8.30-15.00

27
Białystok, Stowarzyszenie 'Tęcza' Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej w Białymstoku
Miejscowość Białystok
Adres Antoniukowska 60, 15845
Telefon 085 662 08 21
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

28
Białystok, Świetlica "Przyjaciele" przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Miejscowość Białystok
Adres Św. Kazimierza 2
Telefon
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

29
Białystok, Świetlica "Tęcza" przy Caritas Archidiecezji Białostockiej
Miejscowość Białystok
Adres Warszawska 32
Telefon 085 651-90-08
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

30
Białystok, Świetlica "U Aniołów Stróżów"
Miejscowość Białystok
Adres Sybiraków 2
Telefon 085 740-01-66
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

31
Białystok, Świetlica Socjoterapeutyczna "Stumilowy Las" przy Stowarzyszeniu "Gniazdozbiór"
Miejscowość Białystok
Adres Stołeczna 12
Telefon 085 744-51-17
Strona www
Gmina Białystok
Powiat Białystok
Uwagi

32
Bielsk Podlaski, Poradnia Konsultacyjna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
Miejscowość Bielsk Podlaski
Adres Kazimierzowska 18/3, 17100
Telefon 085 730 20 06; 085 730 89 90; 085 730 20 06
Strona www
Gmina Bielsk Podlaski
Powiat bielski
Uwagi

33
Bielsk Podlaski, Punkt Konsultacyjny przy MKRPA w Bielsku Podlaskim
Miejscowość Bielsk Podlaski
Adres Kopernika 1, 17100
Telefon 085 730 43 50
Strona www
Gmina Bielsk Podlaski
Powiat bielski
Uwagi przy Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim

34
Bielsk Podlaski, Punkt poradniczo-konsultacyjny przt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
Miejscowość Bielsk Podlaski
Adres 3 maja 17, 17100
Telefon 085 833 26 76; 085 833 26 75
Strona www
Gmina Bielsk Podlaski
Powiat bielski
Uwagi diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

35
Choroszcz, Klub Abstynenta "Wolność" w Choroszczy
Miejscowość Choroszcz
Adres Powstania Styczniowego 18, 16070
Telefon
Strona www
Gmina Choroszcz
Powiat białostocki
Uwagi

36
Choroszcz, Komisariat Policji w Choroszczy
Miejscowość Choroszcz
Adres Lipowa , 16070
Telefon 085 719 19 97
Strona www
Gmina Choroszcz
Powiat białostocki
Uwagi

37
Choroszcz, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy
Miejscowość Choroszcz
Adres Dominikańska 2, 16070
Telefon 085 719 10 12; 085 719 18 39
Strona www
Gmina Choroszcz
Powiat białostocki
Uwagi

38
Ciachanowiec, Stowarzyszenie "Rodzina w Ciechanowcu"
Miejscowość Ciecchanowiec
Adres 11 Listopada 1A, 18230
Telefon
Strona www
Gmina Ciecchanowiec
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, grupy pomocowe, punkty charytatywne

39
Ciechanowiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowcu
Miejscowość Ciechanowiec
Adres Kościelna 12A, 18230
Telefon 086 277 11 54
Strona www
Gmina Ciechanowiec
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi zadania statutowe

40
Ciechanowiec, Świetlica Socjoterapeutyczna w Ciechanowcu
Miejscowość Ciechanowiec
Adres 11-go listopada 5, 18230
Telefon 086 277 10 61 w.46
Strona www
Gmina Ciechanowiec
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

41
Czarna Białostocka, Klub Abstynentów przy MGOPS w Czarnej Białostockiej
Miejscowość Czarna Białostocka
Adres Torowa 9, 16020
Telefon 085 710 23 06
Strona www
Gmina Czarna Białostocka
Powiat białostocki
Uwagi

42
Czarna Białostocka, Młodzieżowy Klub "Kangury"w w Czarnej Białostockiej
Miejscowość Czarna Białostocka
Adres Torowa 9, 16020
Telefon
Strona www
Gmina Czarna Białostocka
Powiat białostocki
Uwagi

43
Czarna Białostocka, Stowarzyszenie CAL Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Bialostockiej
Miejscowość Czarna Białostocka
Adres Torowa 9, 16020
Telefon 0509 218 609
Strona www
Gmina Czarna Białostocka
Powiat białostocki
Uwagi

44
Czarna Białostocka, Świetlica socjoterapeutyczna w Czarnej Białostockiej
Miejscowość Czarna Białostocka
Adres Torowa 9, 16020
Telefon 0509 218 609
Strona www
Gmina Czarna Białostocka
Powiat białostocki
Uwagi

45
Czeremcha, Punkt Konsultacyjny w Czeremsze
Miejscowość Czeremcha
Adres Duboisa 14, 17240
Telefon 085 685 01 29
Strona www
Gmina Czeremcha
Powiat hajnowski
Uwagi

46
Czeremcha, Świetlica Wychowawczo-Terapeutyczna przy GOK w Czeremsze
Miejscowość Czeremcha
Adres 1 Maja 77, 17240
Telefon 085 685 00 84
Strona www
Gmina Czeremcha
Powiat hajnowski
Uwagi

47
Czyże, Punkt informacyjno-konsultacyjny z telefonem w Czyżach
Miejscowość Czyże
Adres Czyże 98 , 17207
Telefon 085 681 89 94; 085 681 89 91
Strona www
Gmina Czyże
Powiat hajnowski
Uwagi

48
Czyżew Osada, Punkt konsultacyjno-Informacyjny w Urzędzie Gminy Czyżew Osada
Miejscowość Czyżew Osada
Adres Mazowiecka 34, 18220
Telefon 086 275 52 91
Strona www
Gmina Czyżew Osada
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

49
Czyżew Osada, Świetlica Socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Czyżew Osadzie
Miejscowość Czyżew Osada
Adres Polna 5, 18220
Telefon 086 275 50 11
Strona www
Gmina Czyżew-Osada
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi 20 miejsc

50
Dąbrowa Białostcka, Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej
Miejscowość Dąbrowa Białostocka
Adres , 16200
Telefon 085 712 10 07
Strona www
Gmina Dąbrowa Białostocka
Powiat sokólski
Uwagi Niebieskie Karty

51
Dąbrowa Białostcoka, Punkt Konsultacyjny przy MOPS w Dąbrowie Białostockiej
Miejscowość Dąbrowa Białostocka
Adres Solidarności 1, 16200
Telefon 085 712 11 53
Strona www
Gmina Dąbrowa Białostocka
Powiat sokólski
Uwagi

52
Dobrzyniewo Duże, Punkt Konsultacyjny GKRPA w Dobrzyniewie Dużym
Miejscowość Dobrzyniewo Duże
Adres ul. Białostocka 25, 16002
Telefon 085 742 51 00; 085 742 81 55 w. 25
Strona www
Gmina Dobrzyniewo Duże
Powiat białostocki
Uwagi

53
Dobrzyniewo Duże, Punkt konsultacyjny w Dobrzyniewie Dużym
Miejscowość Dobrzyniewo Duże
Adres Lipowa
Telefon 085 719 71 59
Strona www
Gmina Dobrzyniewo Duże
Powiat białostocki
Uwagi

54
Drohiczyn, Punkt Konsultacyjny w Drohiczynie
Miejscowość Drohiczyn
Adres Warszawska 12, 17312
Telefon 085 655 83 22
Strona www
Gmina Drohiczyn
Powiat siemiatycki
Uwagi

55
Dubicze Cerkiewne, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych
Miejscowość Dubicze Cerkiewne
Adres Główna 65, 17204
Telefon 085 682 79 89
Strona www
Gmina Dubicze Cerkiewne
Powiat hajnowski
Uwagi

56
Dubicze Cerkiewne, Punkt konsultacyjny przy GOPS w Dubiczach Cerkiewnych
Miejscowość Dubicze Cerkiewne
Adres Główna 65, 17204
Telefon 085 682 79 91
Strona www
Gmina Dubicze Cerkiewne
Powiat hajnowski
Uwagi

57
Dubicze Cerkiewne, Świetlica Socjoterapetyczna przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
Miejscowość Dubicze Cerkiewne
Adres Parkowa , 17204
Telefon 086 685 20 50
Strona www
Gmina Dubicze Cerkiewne
Powiat hajnowski
Uwagi

58
Filipów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Filipowie
Miejscowość Filipów
Adres Garbarska 2, 16424
Telefon 087 569 60 81
Strona www
Gmina Filipów
Powiat suwalski
Uwagi finansowanie kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy

59
Filipów, Punkt Konsultacyjny OIK PCPR w Suwałkach
Miejscowość Filipów
Adres Wólczańska 4, 16400
Telefon 087 569 60 40; 087 565 92 83; 087 565 92 84-85
Strona www
Gmina Filipów
Powiat suwalski
Uwagi Ośrodek Zdrowia /wejście od ulicy/

60
Filipów, Świetlica przy GOK w Filipowie
Miejscowość Filipów
Adres Garbarska 2, 16424
Telefon 087 569 60 94
Strona www
Gmina Filipów
Powiat suwalski
Uwagi zajęcia plastyczne i teatralne

61
Giby, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Gibach
Miejscowość Giby
Adres , 16506
Telefon 087 516 50 38
Strona www
Gmina Giby
Powiat sejneński
Uwagi poradnictwo, rozmowy motywacyjne, finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych

62
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach
Miejscowość Czyże
Adres Czyże 98, 17207
Telefon 085 681 89 94
Strona www
Gmina Czyże
Powiat hajnowski
Uwagi

63
Goniądz, Punkt Konsultacyjny GKRPA w Goniądzu
Miejscowość Goniądz
Adres Kościuszki 21, 19110
Telefon 085 738 07 12
Strona www
Gmina Goniądz
Powiat moniecki
Uwagi

64
Grajewo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
Miejscowość Grajewo
Adres Mickiewicza 3, 19200
Telefon 086 273 87 09
Strona www
Gmina Grajewo
Powiat grajewski
Uwagi Porozumienie z powiatem ełckim w zakresie kierowania do OIK w Nowej Wsi Ełckiej

65
Grajewo, Świetlica socjoterapeutyczna przy Klubie "Zdrowie i Trzeźwość" w Grajewie
Miejscowość Grajewo
Adres Konstytucji 3-go Maja 2b, 19203
Telefon 086 272 63 68
Strona www
Gmina Grajewo
Powiat grajewski
Uwagi

66
Gródek, Posterunek Policji w Gródku
Miejscowość Gródek
Adres Michałowska 7, 16040
Telefon 085 718 00 97
Strona www
Gmina Gródek
Powiat białostocki
Uwagi izolowanie sprawców od ofiar; Procedura NK

67
Gródek, Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku
Miejscowość Gródek
Adres Fabryczna 6, 16040
Telefon 085 718 01 27
Strona www
Gmina Gródek
Powiat białostocki
Uwagi

68
Gródek, Świetlica przy GOPS w Gródku
Miejscowość Gródek
Adres Fabryczna 6, 16040
Telefon 085 718 01 27
Strona www
Gmina Gródek
Powiat białostocki
Uwagi

69
Hajnówka, Klub Abstynenta "Dąb" w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Wierobieja 16, 17200
Telefon 085 682 35 27
Strona www
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi Dyżury interwencyjno-wspomagające dla rodzin i ofiar przemocy

70
Hajnówka, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Armii Krajowej 1, 17200
Telefon 085 682 20 37 w.273; 085 682 50 55
Strona www
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi policyjny telefon zaufania; "Przyjazny Pokój"

71
Hajnówka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Piłsudskiego 10 A, 17200
Telefon 085 682 36 42; 085 682 59 83
Strona www http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi za Przychodnią Lekarską

72
Hajnówka, Punkt konsultacyjny przy GOPS w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Zina 1, 17200
Telefon 085 682 31 95
Strona www
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

73
Hajnówka, Punkt konsultacyjny przy MKRPA w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Zina 1, 17200
Telefon 085 682 64 40
Strona www
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi

74
Hajnówka, Świetlica socjoterapeutyczna przy MOPS w Hajnówce
Miejscowość Hajnówka
Adres Wierobieja 16, 17200
Telefon 085 682 35 19
Strona www
Gmina Hajnówka
Powiat hajnowski
Uwagi

75
Janów, Punkt konsultacyjny przy GOPS w Janowie
Miejscowość Janów
Adres Sokólska 18, 16130
Telefon 085 721 63 13 wew45
Strona www
Gmina Janów
Powiat sokólski
Uwagi

76
Jasionówka, Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy domowej w Jasionówce
Miejscowość Jasionówka
Adres Rynek 19, 19122
Telefon 085 716 00 21
Strona www
Gmina Jasionówka
Powiat moniecki
Uwagi

77
Jaświły, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mocieszach
Miejscowość Mociesze
Adres Mociesze 4 A, 19124
Telefon 085 716 88 93; 085 716 61 00
Strona www
Gmina Jaświły
Powiat moniecki
Uwagi 2 miejsca; OIK funkcjonuje w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach

78
Jaświły, Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Urzędzie Gminy w Jaświłach
Miejscowość Jaświły
Adres Jaświły 7, 19124
Telefon 085 716 80 01; 085 716 80 13
Strona www
Gmina Jaświły
Powiat moniecki
Uwagi

79
Jedwabne, Punkt konsultacycjny dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w Jedwabnem
Miejscowość Jedwabne
Adres
Telefon 086 217 21 24
Strona www
Gmina Jedwabne
Powiat łomżyński
Uwagi punkt mieści się przy MGOK w Jedwabnem

80
Jeleniewo, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniewie
Miejscowość Jeleniewo
Adres Słoneczna 3, 16404
Telefon 087 568 30 70
Strona www
Gmina Jeleniewo
Powiat suwalski
Uwagi

81
Jeleniewo, Punkt Konsultacyjny OIK PCPR w Suwałkach
Miejscowość Jeleniewo
Adres Sportowa 1A, 16400
Telefon 087 568 35 59; 087 568 30 98; 087 565 92 83; 087 565 92 84-85
Strona www
Gmina Jeleniewo
Powiat suwalski
Uwagi Biblioteka /I piętro/

82
Jeleniewo, Świetlica przy Gimnazjum w Jeleniewie
Miejscowość Jeleniewo
Adres Suwalska 51, 16404
Telefon 085 568 30 33
Strona www
Gmina Jeleniewo
Powiat suwalski
Uwagi zajęcia wychowawcze, edukacyjno-profilaktyczne

83
Jeleniewo, Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie
Miejscowość Jeleniewo
Adres Suwalska 51, 16404
Telefon 087 568 30 29
Strona www
Gmina Jeleniewo
Powiat suwalski
Uwagi zajęcia wychowawcze, profilaktyczno-edukacyjne

84
Juchnowiec Kościelny, Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii w Kleosinie
Miejscowość Kleosin
Adres Zambrowska 20, 16001
Telefon
Strona www
Gmina Juchnowiec Kościelny
Powiat białostocki
Uwagi podlega pod GKRPA w Juchnowcu Kościelnym

85
Juchnowiec Kościelny, Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii w Księżynie
Miejscowość Księżyno
Adres Szkolna 7, 16001
Telefon 085 663 20 48
Strona www
Gmina Juchnowiec Kościelny
Powiat białostocki
Uwagi podlega pod GKRPA w Juchnowcu Kościelnym

86
Kleosin, Punkt konsult.-inform. dla osób doznających przemocy, dla osób uzależnionych i rodzin dysfunkcyjnych w Księżynie
Miejscowość Kleosin
Adres Kraszewskiego 14 lok. 1, 16001
Telefon 085 679 24 99
Strona www
Gmina Juchnowiec Kościelny
Powiat białostocki
Uwagi prawnik (czw. 14-16), psycholog, terapeuci (pon.10.30-19.30; sob. 10-13); mieszkańcy Gm. Kleosin - bezpłatnie

87
Kleszczele, Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin przy MOPS w Kleszczelach
Miejscowość Kleszczele
Adres 1 Maja 4, 17250
Telefon 085 681 80 04
Strona www
Gmina Kleszczele
Powiat hajnowski
Uwagi Urząd Miejski w Kleszczelach, pokój nr 9

88
Klukowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Klukowie
Miejscowość Klukowo
Adres Mazowiecka 14, 18214
Telefon 086 277 45 20 w 33; 086 277 45 20 w. 31, 32
Strona www
Gmina Klukowo
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

89
Klukowo, Posterunek Policji w Ciechanowcu - punkt przyjęć interesantów w Klukowie
Miejscowość Klukowo
Adres Mazowiecka 14, 18214
Telefon 086 277 48 97
Strona www
Gmina Klukowo
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

90
Kolno, Kolneńskie Stowarzyszenie "Rodzina" w Kolnie
Miejscowość Kolno
Adres Wojska Polskiego 8, 18500
Telefon 086 278 48 20; 086 278 31 00
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi

91
Kolno, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Miejscowość Kolno
Adres Wojska Polskiego 29, 18500
Telefon 086 278 22 25w233; 086 278 92 78
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi Niebieski Pokój - przesłuchania dzieci i dorosłych; rozmowy profilaktyczno-motywujące

92
Kolno, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Kolnie
Miejscowość Kolno
Adres Wojska Polskiego 69, 18500
Telefon 086 278 13 34; 086 278 12 99
Strona www http://www.pcprkolno.pl
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi

93
Kolno, Świetlica środowiskowa STOKROTKA w Kolnie
Miejscowość Kolno
Adres Wojska Polskiego 8, 18500
Telefon 086 278 48 20; 086 278 31 00
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi

94
Kolno, Świetlica terapeutyczna w Borkowie
Miejscowość Borkowo
Adres , 18500
Telefon 086 278 60 10
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi Szkoła Podstawowa w Borkowie

95
Kolno, Świetlica terapeutyczna w Czerwonem
Miejscowość Czerwone
Adres , 18500
Telefon 086 278 27 32
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi Biblioteka Gminna w Czerwonem

96
Kolno, Świetlica terapeutyczna w Lachowie
Miejscowość Lachowo
Adres , 18500
Telefon 086 27871 27
Strona www
Gmina Kolno
Powiat kolneński
Uwagi Szkoła Podstawowa w Lachowie

97
Korycin, Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym przy GOPS w Korycinie
Miejscowość Korycin
Adres Knyszyńska 2a, 16140
Telefon 085 722 91 90; 085 722 91 80
Strona www
Gmina Korycin
Powiat sokólski
Uwagi

98
Korycin, Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Korycinie
Miejscowość Korycin
Adres Szkolna 1, 16140
Telefon 085 721 90 04
Strona www
Gmina Korycin
Powiat sokólski
Uwagi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji

99
Krasnopol, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Krasnopolu
Miejscowość Krasnopol
Adres Wojska Polskiego 4, 16503
Telefon 087 516 40 52
Strona www
Gmina Krasnopol
Powiat sejneński
Uwagi poradnictwo, rozmowy motywacyjne, finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych

100
Krynki, Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Krynkach
Miejscowość Krynki
Adres Piłsudskiego 4, 16120
Telefon 085 722 82 79
Strona www
Gmina Krynki
Powiat sokólski
Uwagi

101
Krynki, Świetlica szkolna w Krynkach
Miejscowość Krynki
Adres Aleja Szkolna 10, 16120
Telefon 085 722 80 15
Strona www
Gmina Krynki
Powiat sokólski
Uwagi pomoc opiekuńczo-wychowawcza na rzecz dzieci

102
Krynki, Świetlica środowiskowa w Krynkach
Miejscowość Krynki
Adres Piłsudskiego 4, 16120
Telefon 085 722 82 79
Strona www
Gmina Krynki
Powiat sokólski
Uwagi działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży - 30 miejsc

103
Kuźnica, Punkt Kontaktowy AA w Kuźnicy
Miejscowość Kuźnica
Adres Sokólska 5, 16123
Telefon 0 606 334 622
Strona www
Gmina Kuźnica
Powiat sokólski
Uwagi

104
Kuźnica, Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Kuźnicy
Miejscowość Kuźnica
Adres Jagiellońska 1, 16123
Telefon 085 722 40 02
Strona www
Gmina Kuźnica
Powiat sokólski
Uwagi

105
Kuźnica, Świetlica środowiskowa w Kuźnicy
Miejscowość Kuźnica
Adres Sokólska 5, 16123
Telefon 085 722 40 88
Strona www
Gmina Kuźnica
Powiat sokólski
Uwagi

106
Łapy, Punkt konsultacyjny w Łapach
Miejscowość Łapy
Adres Polna 27a
Telefon 085 715 68 13
Strona www
Gmina Łapy
Powiat białostocki
Uwagi Podzespół KRPA ds. Przemocy

107
Łapy, Świetlica Socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach
Miejscowość Łapy
Adres Polna 27A, 18100
Telefon 085 715 68 13
Strona www
Gmina Łapy
Powiat białostocki
Uwagi

108
Łomża, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres M.C. Skłodowskiej 1a, 18400
Telefon 086 216 52 63; 086 216 52 64
Strona www
Gmina Łomża
Powiat łomżyński
Uwagi kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

109
Łomża, Komenda Miejska Policji w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Wojska Polskiego 9, 18400
Telefon 086 216 12 51; 086 216 13 03; 086 216 13 25
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi "Przyjazny Pokój" - przesłuchania dzieci i dorosłych, rozmowy profilaktyczno-motywujące; Niebieskie Karty

110
Łomża, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Wojska Polskiego 161, 18400
Telefon 086 216 98 20
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi

111
Łomża, Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Szosa Zambrowska 1/27, 18400
Telefon 086 473 54 98; 086 216 48 79; 086 473 54 98
Strona www http://www.bpo.home.pl
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi /budynek Starostwa Powiatowego w Łomży, pokój 215/

112
Łomża, Świetlica przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Mickiewicza 6, 18400
Telefon 086 218 23 97
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi

113
Łomża, Świetlica przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Kierzkowa 7, 18400
Telefon 086 218 23 97
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi

114
Łomża, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Mickiewicza 12, 18400
Telefon 086 218 65 51; 086 218 23 97
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi ochrona dzieci przed przemocą; promowanie praw dziecka; pon.-pt. 7.30-15

115
Łomża, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Łomży
Miejscowość Łomża
Adres Rybaki 3, 18400
Telefon 086 216 67 03; 086 216 69 30
Strona www
Gmina Łomża
Powiat Łomża
Uwagi

116
Mały Płock, Świetlica przy Gimnazjum w Małym Płocku
Miejscowość Mały Płock
Adres J. Kochanowskiego 25, 18516
Telefon 086 279 18 71
Strona www
Gmina Mały Płock
Powiat kolneński
Uwagi

117
Mały Płock, Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku
Miejscowość Mały Płock
Adres J. Kochanowskiego 25, 18516
Telefon 086 279 13 44
Strona www
Gmina Mały Płock
Powiat kolneński
Uwagi

118
Michałowo, Posterunek Policji w Michałowie
Miejscowość Michałowo
Adres Wąska 1, 16050
Telefon 085 718 90 97
Strona www
Gmina Michałowo
Powiat białostocki
Uwagi poradnictwo; Procedury NK; współpraca z GOPS

119
Mielnik, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Mielniku
Miejscowość Mielnik
Adres Piaskowa 38, 17307
Telefon 085 657 72 41
Strona www
Gmina Mielnik
Powiat siemiatycki
Uwagi

120
Mielnik, Świetlica Socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół w Mielniku
Miejscowość Mielnik
Adres Brzeska 132, 17307
Telefon 085 657 70 25; 085 657 70 54
Strona www
Gmina Mielnik
Powiat siemiatycki
Uwagi

121
Milejczyce, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przemocy w Rodzinie przy GOPS w Milejczycach
Miejscowość Milejczyce
Adres Szkolna 5, 17332
Telefon 85 657 90 20; 85 657 90 11; 85 657 90 70
Strona www
Gmina Milejczyce
Powiat siemiatycki
Uwagi Ośrodek Zdrowia , gabinet peagoga szkolnego - ul. Szkolna 2

122
Mońki, Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
Miejscowość Mońki
Adres Al. Niepodległości 7
Telefon 085 727 92 03 w235
Strona www
Gmina Mońki
Powiat moniecki
Uwagi Przyjazny Pokój - przesłuchania dzieci i dorosłych

123
Mońki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mońkach
Miejscowość Mońki
Adres Tysiąclecia 15, 19100
Telefon 085 716 25 24; 085 716 61 00; 0 506 513 719; 0 602 405 779
Strona www
Gmina Mońki
Powiat moniecki
Uwagi 8 miejsc; OIK funkcjonuje w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

124
Narew, Świetlica Środowiskowa "Promyk" w Narwi
Miejscowość Narew
Adres Mickiewicza 105, 17210
Telefon 085 873 34 70
Strona www
Gmina Narew
Powiat hajnowski
Uwagi

125
Narew, Świetlica Środowiskowa "Przymierze" w Narwi
Miejscowość Narew
Adres Trześcianka 90, 17210
Telefon 085 681 68 70
Strona www
Gmina Narew
Powiat hajnowski
Uwagi

126
Narew, Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Narwi
Miejscowość Narew
Adres Łosinka 41, 17210
Telefon 085 681 51 53
Strona www
Gmina Narew
Powiat hajnowski
Uwagi

127
Narew, Świetlica środowiskowa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi
Miejscowość Narew
Adres Mickiewicza 18, 17210
Telefon 085 681 68 70
Strona www
Gmina Narew
Powiat hajnowski
Uwagi

128
Narewka, Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w Narewce
Miejscowość Narewka
Adres Nowa 3, 17220
Telefon 085 685 80 34
Strona www
Gmina Narewka
Powiat hajnowski
Uwagi

129
Narewka, Świetlica Samorządowa w Lewkowie Starym
Miejscowość Lewkowo Stare 13
Adres , 17220
Telefon 085 686 60 63
Strona www
Gmina Narewka
Powiat hajnowski
Uwagi

130
Narewka, Świetlica Samorządowa w Siemianówce
Miejscowość Siemianówka
Adres Szkolna 40, 17220
Telefon 085 685 70 31
Strona www
Gmina Narewka
Powiat hajnowski
Uwagi

131
Nowe Piekuty, Punkt Informacyjny i Konsultacyjny w Jabłoni-Kościelnej
Miejscowość Jabłoń-Kościelna
Adres Mazowiecka 1, 18212
Telefon 086 476 12 81
Strona www
Gmina Nowe Piekuty
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi pokój nr 7

132
Nowe Piekuty, Punkt Konsultacyjny GKRPA w Nowych Piekutach
Miejscowość Nowe Piekuty
Adres Główna 8, 18212
Telefon 086 476 15 14
Strona www
Gmina Nowe Piekuty
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

133
Nowinka, Świetlica socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół w Nowince
Miejscowość Nowinka
Adres , 16304
Telefon 087 641 95 96
Strona www
Gmina Nowinka
Powiat augustowski
Uwagi raz w m-cu konsultacje z terapeutą z Poradni Odwykowej w Augustowie

134
Nowogród, Świetlica socjoterapeutyczna w Nowogrodzie
Miejscowość Nowogród
Adres Łomżyńska 13, 18414
Telefon 086 217 51 39
Strona www
Gmina Nowogród
Powiat łomżyński
Uwagi

135
Nowy Dwór, Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze
Miejscowość Nowy Dwór
Adres Kościelna 1, 16205
Telefon 085 722 60 39
Strona www
Gmina Nowy Dwór
Powiat sokólski
Uwagi

136
Nurzec Stacja, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek NMP z Gandino w Nurcu-Stacji
Miejscowość Nurzec-Stacja
Adres Akacjowa 6, 17330
Telefon 085 656 02 65
Strona www
Gmina Nurzec-Stacja
Powiat siemiatycki
Uwagi

137
Nurzec Stacja, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień przy GOPS w Nurcu Stacji
Miejscowość Nurzec Stacja
Adres Żerczycka 32, 17330
Telefon 085 657 51 19
Strona www
Gmina Nurzec Stacja
Powiat siemiatycki
Uwagi

138
Płaska, Punkt konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Płaskiej
Miejscowość Płaska
Adres , 16326
Telefon 087 641 81 18
Strona www
Gmina Płaska
Powiat augustowski
Uwagi

139
Poświętne, Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie
Miejscowość Poświętne 11
Adres , 18112
Telefon 085 650 13 79
Strona www
Gmina Poświętne
Powiat białostocki
Uwagi

140
Przerośl, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Przerośli
Miejscowość Przerośl
Adres Suwalska 2, 16427
Telefon 087 569 10 08
Strona www
Gmina Przerośl
Powiat suwalski
Uwagi Ośrodek Zdrowia

141
Przytuły, Punkt konsultacyjno-informacyjny w GOPS w Przytułach
Miejscowość Przytuły
Adres Supska 10, 18423
Telefon 086 217 70 05
Strona www
Gmina Przytuły
Powiat łomżyński
Uwagi

142
Puńsk, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Puńsku
Miejscowość Puńsk
Adres Mickiewicza 23, 16515
Telefon 087 516 10 48
Strona www
Gmina Puńsk
Powiat sejneński
Uwagi

143
Puńsk, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nie jesteś sam" w Puńsku
Miejscowość Puńsk
Adres Szkolna 26, 16515
Telefon 087 516 18 22
Strona www
Gmina Puńsk
Powiat sejneński
Uwagi zajęcia dla dzieci z udziałem pedagoga i terapeuty

144
Puńsk, Świetlica socjoterapeutyczna Viltele w Puńsku
Miejscowość Puńsk
Adres Szkolna 26, 16516
Telefon 087 516 18 22
Strona www
Gmina Puńsk
Powiat sejneński
Uwagi zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z rodzin patologicznych

145
Puńsk, Viltis - Klub AA w Puńsku
Miejscowość Puńsk
Adres Szkolna 26, 16516
Telefon 087 516 18 22
Strona www
Gmina Puńsk
Powiat sejneński
Uwagi

146
Raczki, Punkt Konsultacyjny OIK PCPR w Suwałkach
Miejscowość Raczki
Adres Nowe Osiedle 4, 16420
Telefon 087 568 50 19; 087 565 92 83; 087 565 92 84-85
Strona www
Gmina Raczki
Powiat suwalski
Uwagi Ośrodek Zdrowia /I piętro/

147
Raczki, Świetlica Profilaktyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Raczkach
Miejscowość Raczki
Adres Plac Kościuszki 37, 16420
Telefon
Strona www
Gmina Raczki
Powiat suwalski
Uwagi liczba miejsc - 30

148
Rajgród, Punkt konsultacyjno-informacyjny uzależnień w Rajgrodzie
Miejscowość Rajgród
Adres Warszawska 9, 19206
Telefon 086 272 18 30
Strona www
Gmina Rajgród
Powiat grajewski
Uwagi

149
Rutka-Tartak, Punkt Konsultacyjny przy UG w Rutce-Tartak
Miejscowość Rutka-Tartak
Adres 3 Maja 13, 16406
Telefon 087 568 72 56; 087 568 72 55
Strona www
Gmina Rutka-Tartak
Powiat suwalski
Uwagi

150
Rutki, Posterunek Policji w Rutkach
Miejscowość Rutki
Adres Rynek 8, 18312
Telefon 086 270 10 07
Strona www
Gmina Rutki
Powiat zambrowski
Uwagi

151
Sejny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Sejnach
Miejscowość Sejny
Adres Świerczewskiego 1, 16500
Telefon 087 516 20 45
Strona www
Gmina Sejny
Powiat sejneński
Uwagi

152
Sejny, Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
Miejscowość Sejny
Adres 1-go Maja 13, 16500
Telefon 087 516 62 24; 087 517 33 33
Strona www
Gmina Sejny
Powiat sejneński
Uwagi

153
Sejny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach
Miejscowość Sejny
Adres Piłsudskiego 34, 16500
Telefon 087516 22 56
Strona www
Gmina Sejny
Powiat sejneński
Uwagi

154
Sejny, Punkt konsultacyjny przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejanch
Miejscowość Sejny
Adres Konarskiego 13a, 16500
Telefon 087 516 20 73
Strona www
Gmina Sejny
Powiat sejneński
Uwagi

155
Sejny, Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sejnach
Miejscowość Sejny
Adres Konarskiego 23a, 16500
Telefon 87 517 38 45; 87 517 38 30; 87 517 38 32
Strona www
Gmina Sejny
Powiat sejneński
Uwagi w sądzie pod adresem Konarskiego 23 B znajduje się specjalny pokój przesłuchań dzieci

156
Sidra, Komisariat Policji w Sidrze
Miejscowość Sidra
Adres Rynek 1, 16124
Telefon 085 721 16 07
Strona www
Gmina Sidra
Powiat sokólski
Uwagi

157
Sidra, Ośrodek Zdrowia w Majewie
Miejscowość Majewo
Adres , 16124
Telefon 085 721 17 83
Strona www
Gmina Sidra
Powiat sokólski
Uwagi

158
Sidra, Ośrodek Zdrowia w Sidrze
Miejscowość Sidra
Adres , 16124
Telefon 085 721 16 16
Strona www
Gmina Sidra
Powiat sokólski
Uwagi

159
Siemiatycze, Zespół Poradnictwa Rodzinnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
Miejscowość Siemiatycze
Adres Legionów Piłsudskiego 3, 17300
Telefon 085 655 27 11 (w. 306,315)
Strona www
Gmina Siemiatycze
Powiat siemiatycki
Uwagi

160
Sokółka, Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" - świetlica socjoterapeutyczna "Koniczynka" w Sokółce
Miejscowość Sokółka
Adres Os. Centrum 17, 16100
Telefon 0 604 610 278; 085 711 57 00
Strona www
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Uwagi

161
Sokółka, Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" - świetlica socjoterapeutyczna w Sokółce
Miejscowość Sokółka
Adres Broniewskiego 16, 16100
Telefon 0 604 609 648; 085 711 57 00
Strona www
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Uwagi

162
Sokółka, Fundacja 'Sokólski Fundusz Lokalny' - Ośrodek Wsparcia Rodziny, Klub AA w Sokółce
Miejscowość Sokółka
Adres Pl. Kościuszki 9, 16100
Telefon 085 711 57 00; 085 711 57 00
Strona www
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Uwagi grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy; dyżur członka GKRPA

163
Sokółka, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokółce
Miejscowość Sokółka
Adres Pl. Kościuszki 1, 16100
Telefon 085 711 09 00
Strona www
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Uwagi

164
Sokółka, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Miejscowość Sokółka
Adres Białostocka 69, 16100
Telefon 085 712 32 09
Strona www
Gmina Sokółka
Powiat sokólski
Uwagi Niebieski Pokój - przesłuchania dzieci; okazania

165
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Szpitalna 62, 16400
Telefon 087 565 62 38; 087 565 62 83; 087 565 62 84; 087 565 62 85; 087 567 21 03
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi

166
Stawiski, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiskach
Miejscowość Stawiski
Adres Plac Wolności 13/15, 18520
Telefon 086 278 51 45
Strona www
Gmina Stawiski
Powiat kolneński
Uwagi

167
Stawiski, Parafialna Świetlica Socjoterapeutyczna w Stawiskach (Poryte)
Miejscowość Poryte
Adres Kościelna , 18520
Telefon 086 278 56 86
Strona www
Gmina Stawiski
Powiat kolneński
Uwagi

168
Stawiski, Punkt konsultacyjny przy OPS w Stawiskach
Miejscowość Stawiski
Adres Plac Wolności 13/15, 18520
Telefon 086 278 52 05
Strona www
Gmina Stawiski
Powiat kolneński
Uwagi

169
Suchowola, Posterunek Policji w Suchowoli
Miejscowość Suchowola
Adres 3-go Maja 33, 16150
Telefon 085 712 40 07
Strona www
Gmina Suchowola
Powiat sokólski
Uwagi

170
Supraśl, Dom Dziecka w Supraślu
Miejscowość Supraśl
Adres Piłsudskiego 17 A, 16030
Telefon 085 718 35 16
Strona www
Gmina Supraśl
Powiat białostocki
Uwagi placówka opiekuńczo-wychowawcza z miejscami interwencyjnymi; obowiązek przyjęcia dziecka poniżej 13 r.ż. bez skierowania i uzyskania zgody opiekunów do czasu wyjaśnienia syt.

171
Supraśl, Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa w Sobolewie
Miejscowość Sobolewo
Adres Szosa Baranowicka 94, 15509
Telefon 085 740 21 76
Strona www
Gmina Supraśl
Powiat białostocki
Uwagi

172
Supraśl, Placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa w Supraślu
Miejscowość Supraśl
Adres Piłsudskiego 11, 16030
Telefon
Strona www
Gmina Supraśl
Powiat białostocki
Uwagi

173
Supraśl, Punkt Konsultacyjny Uzależnień w Supraślu
Miejscowość Supraśl
Adres Piłsudskiego 5, 16030
Telefon 085 710 85 00
Strona www
Gmina Supraśl
Powiat białostocki
Uwagi

174
Suwałki, Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczającyh Przemocy w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Kościuszki 96, 16400
Telefon 087 565 02 58
Strona www http://www.pryzmat.org.pl
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi prawnik, psycholog

175
Suwałki, Centrum Interwencji Kryzysowej /Punkt pomocy prawno-psychologicznej/ przy Parafii pw. NSPJ w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres T. Kościuszki 58, 16400
Telefon 087 566 39 37
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi

176
Suwałki, Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Pułaskiego 26, 16400
Telefon 87 997; 087 564 14 52; 087 564 12 15; 112; 087564
Strona www http://suwalki.policja.gov.pl
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi Niebieski Pokój - przesłuchania dzieci i dorosłych, rozmowy profilaktyczno-motywujące z ofiarami przemocy domowej

177
Suwałki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Mickiewicza 1, 16400
Telefon 087 562 80 01
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi pn.-pt. - 7.30-15.30

178
Suwałki, NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Sportowa 24, 16400
Telefon 087 565 17 15
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi codziennie 8-14; gr. terapeutyczna - czw. 13-14

179
Suwałki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Świerkowa 60, 16400
Telefon 087 565 92 83; 087 565 92 80; 087 565 92 84-85
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat suwalski
Uwagi pokój nr 3 PCPR

180
Suwałki, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i z Problemem Alkoholowymprzy MOPS w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres 23-go Października 20, 16400
Telefon 087 562 89 70; 087 562 89 71
Strona www http://mops.suwalki.pl
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi grupy wsparcia dla ofiar przemocy

181
Suwałki, Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Kościuszki 71, 16400
Telefon 087 566 35 69
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat suwalski
Uwagi

182
Suwałki, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres ul. Świerkowa 60, 16400
Telefon 087 565 92 82; 087 565 92 84
Strona www www.pcpr.suwalski.pl
Gmina Suwałki
Powiat suwalski
Uwagi

183
Suwałki, Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR", Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres Szpitalna 77, 16400
Telefon 0509 724 299
Strona www
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi prawnik, policjant, dyżur terapeuty, gr.wsparcia dla ofiar przemocy, gr. dla sprawców

184
Suwałki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach
Miejscowość Suwałki
Adres 1-go Maja 4B, 16400
Telefon 087 566 45 17
Strona www www.tpdsuwalki.org.pl
Gmina Suwałki
Powiat Suwałki
Uwagi ochrona i promowanie praw dziecka

185
Szczuczyn, Punkt konsultacyjny przy Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie
Miejscowość Szczuczyn
Adres Grunwaldzka 2, 19230
Telefon 086 272 52 83
Strona www
Gmina Szczuczyn
Powiat grajewski
Uwagi

186
Szczuczyn, Punkt konsultacyjny przy Posterunku Policji w Szczuczynie
Miejscowość Szczuczyn
Adres Pl. 1000-lecia 13, 19230
Telefon 086 272 52 83
Strona www
Gmina Szczuczyn
Powiat grajewski
Uwagi

187
Szepietowo, Posterunek Policji w Szepietowie
Miejscowość Szepietowo
Adres Sienkiewicza 52, 18210
Telefon 086 275 18 20
Strona www
Gmina Szepietowo
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

188
Szepietowo, Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Szepietowie
Miejscowość Szepietowo
Adres Sienkiewicza 52, 18210
Telefon 086 476 00 30
Strona www
Gmina Szepietowo
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

189
Sztabin, Klub Abstynenta "Biebrza" w Sztabinie
Miejscowość Sztabin
Adres Plac Karola Brzostowskiego 8, 16310
Telefon 087 641 24 41
Strona www
Gmina Sztabin
Powiat augustowski
Uwagi liczba miejsc - 40

190
Sztabin, Punkt konsultacyjno-informacyjny w Sztabinie
Miejscowość Sztabin
Adres Plac Karola Brzostowskiego 8, 16310
Telefon 087 641 24 41
Strona www
Gmina Sztabin
Powiat augustowski
Uwagi

191
Szudziałowo, Świetlica Środowiskowa "Stokrotka" w Szudziałowie
Miejscowość Szudzialowo
Adres Górna 4A, 16113
Telefon 085 722 17 94
Strona www
Gmina Szudziałowo
Powiat sokólski
Uwagi liczba miejsc - 50; budynek przy GOPS w Szudziałowie

192
Szypliszki, Posterunek Policji w Szypliszkach - Rejon Służbowy w Jeleniewie
Miejscowość Jeleniewo
Adres Sportowa 1a, 16404
Telefon 087 568 31 70
Strona www
Gmina Jeleniewo
Powiat suwalski
Uwagi

193
Szypliszki, Punkt Konsultacyjny w Szypliszkach
Miejscowość Szypliszki
Adres Suwalska 21, 16400
Telefon 087 568 10 84
Strona www
Gmina Szypliszki
Powiat suwalski
Uwagi informacja o Punkcie w GOPS

194
Trzcianne, Punkt socjoterapeutyczny w Trzciannem
Miejscowość Trzcianne
Adres Wojska Polskiego 11, 19104
Telefon 085 738 50 35
Strona www
Gmina Trzcianne
Powiat moniecki
Uwagi

195
Wasilków, Dom Matki i Dziecka "Nazaret" w Wasilkowie
Miejscowość Wasilków
Adres Białostocka 1a, 16010
Telefon 085 719 45 00
Strona www
Gmina Wasilków
Powiat białostocki
Uwagi Caritas Archidiecezji Białostockiej

196
Wasilków, Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie
Miejscowość Wasilków
Adres Kościelna 40, 16010
Telefon 085 718 55 21
Strona www
Gmina Wasilków
Powiat białostocki
Uwagi placówka opiekuńczo-wychowawcza o typie interwencyjnym; obowiązek przyjęcia dziecka poniżej 13 r.ż. Bez skierowania i uzyskania zgody opiekunów do czasu wyjaśnienia sytuacji

197
Wasilków, Punkt Konsultacyjny w Wasilkowie
Miejscowość Wasilków
Adres Kryńska 32, 16010
Telefon 0606 415 825
Strona www
Gmina Wasilków
Powiat białostocki
Uwagi

198
Wiżajny, Punkt Konsultacyjny w Wiżajnach
Miejscowość Wiżajny
Adres Sejneńska 14, 16407
Telefon 087 568 80 49
Strona www
Gmina Wiżajny
Powiat suwalski
Uwagi gabinet w Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach; kontak w GOPS

199
Wysokie Mazowieckie, Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Mickiewicza 1, 18200
Telefon 086 275 44 44; 086 275 44 44
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

200
Wysokie Mazowieckie, Komenda Powiatowa Policji w Wysokim Mazowieckim
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Ludowa 13, 18200
Telefon 086 275 22 11; 086 275 73 33
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

201
Wysokie Mazowieckie, Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Mickiewicza 1, 18200
Telefon 086 275 44 44
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

202
Wysokie Mazowieckie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Ludowa 15 A, 18200
Telefon 086 275 25 52
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi zadania statutowe

203
Wysokie Mazowieckie, Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Ludowa 15 b, 18200
Telefon 086 275 25 25
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi

204
Wysokie Mazowieckie, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Ludowa 44, 18200
Telefon 086 477 02 30
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi III Wydział Rodzinny i Nieletnich

205
Wysokie Mazowieckie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie" w Wysokiem Mazowieckiem
Miejscowość Wysokie Mazowieckie
Adres Ludowa 19, 18200
Telefon 086 275 23 43; 0698 778 372
Strona www
Gmina Wysokie Mazowieckie
Powiat wysokomazowiecki
Uwagi zaopatrzenie w żywność, odzież, obuwie; wszechstronna pomoc rodzinom; osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo

206
Wyszki, Punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Wyszkach
Miejscowość Wyszki
Adres Piórkowska 2, 17132
Telefon 085 730 58 73
Strona www
Gmina Wyszki
Powiat bielski
Uwagi

207
Zabłudów, Dom Dziecka im. J. Korczaka w Krasnem
Miejscowość Krasne
Adres , 16060
Telefon 085 717 71 35
Strona www
Gmina Zabłudów
Powiat białostocki
Uwagi placówka opiekuńczo-wychowawcza o typie interwencyjnym; obowiązek przyjęcia dziecka poniżej 13 r.ż. Bez skierowania i uzyskania zgody opiekunów do czasu wyjaśnienia sytuacji

208
Zabłudów, Klub "Pod Burmistrzem" MOAK w Zabłudowie
Miejscowość Zabłudów
Adres Rynek 8, 16060
Telefon 085 718 86 79
Strona www
Gmina Zabłudów
Powiat białostocki
Uwagi

209
Zabłudów, Punkt konsultacyjny - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w Zabłudowie
Miejscowość Zabłudów
Adres Rynek 8, 16060
Telefon 085 718 81 22; 085 718 81 89; 085 718 81 00
Strona www
Gmina Zabłudów
Powiat białostocki
Uwagi

210
Zambrów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Zambrowie
Miejscowość Zambrów
Adres Fabryczna 3, 18300
Telefon 086 271 46 16
Strona www
Gmina Zambrów
Powiat zambrowski
Uwagi

211
Zambrów, Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie przy Zespole Placówek O-W w Zambrowie
Miejscowość Zambrów
Adres Wojska Polskiego 52, 18300
Telefon 086 271 34 89
Strona www
Gmina Zambrów
Powiat zambrowski
Uwagi 6 miejsc dla ofiar przemocy w rodzinie; całodobowo

212
Zambrów, Klub Abstynenta "Ostoja" w Zambrowie
Miejscowość Zambrów
Adres Fabryczna 3, 18300
Telefon 086 271 00 72
Strona www
Gmina Zambrów
Powiat zambrowski
Uwagi

213
Zambrów, Ośrodek Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej im. Bł. Marianny Biernackiej w Zambrowie
Miejscowość Zambrów
Adres Aleja Wojska Polskiego 49, 18301
Telefon 85 741 68 46
Strona www
Gmina Zambrów
Powiat zambrowski
Uwagi świetlica profilaktyczna dla dzieci i dorosłych

214
Zambrów, Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemami przy PCPR w Zambrowie
Miejscowość Zambrów
Adres Fabryczna 3, 18300
Telefon 086 271 06 69
Strona www
Gmina Zambrów
Powiat zambrowski
Uwagi przy PCPR

215
Zbójna, Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Laskach
Miejscowość Laski
Adres Laski 44, 18416
Telefon 086 214 03 81; 0 507476 984
Strona www
Gmina Zbójna
Powiat łomżyński
Uwagi


Drukuj