Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Uruchomienie „Pakietu dla średnich miast”

Ministerstwo Rozwoju, wcielając w życie założenia Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju opracowało i uruchomiło Pakiet dla średnich miast. Pakiet jest skierowany do miast średnich zdefiniowanych w Strategii jako miasta powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Spośród nich szczególnego wsparcia potrzebują 122 miasta, które najbardziej tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

W województwie podlaskim zidentyfikowano 8 takich ośrodków, z czego 7 określono jako potrzebujących szczególnego wsparcia.

Jednym z elementów Pakietu dla średnich miast jest zapewnienie im preferencji w krajowych programach operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich, aby mogły skutecznie konkurować z większymi i silniejszymi ośrodkami. Dedykowane nabory lub dodatkowe punkty (w zależności od programu) dla tych miast, na łączną kwotę ok. 2,5 mld PLN zostały przewidziane w programach operacyjnych:

  1. Wiedza Edukacja Rozwój (ok. 970 mln PLN)
  2. Inteligentny Rozwój (ok. 900 mln PLN)
  3. Infrastruktura i Środowisko (ok. 520 mln PLN)
  4. Polska Wschodnia (ok. 60 mln PLN)

Kolejnym elementem jest inicjatywa realizowana we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. W ramach współpracy uruchomione zostały spotkania przedinwestycyjne dla miast średnich, które potrwają do sierpnia 2018 r. Na spotkaniach poddawane są eksperckiej analizie potrzeby inwestycyjne, które zgłosiły miasta średnie pod kątem możliwych źródeł finansowania i formy instytucjonalno-prawnej.

Dodatkowo, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w ramach zmiany Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  wprowadzono możliwość dodatkowego premiowania miast objętych Pakietem dla średnich miast.

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Rozwoju prowadzi także działania informacyjno-promocyjne również innych inicjatyw skierowanych do samorządów – m.in. szkolenia regionalne w zakresie realizacji projektów, projekt doradztwa energetycznego NFOŚiGW, nabory do sieci współpracy w ramach projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast czy inicjatywy dotyczące rozwoju miast prowadzone przez Komisję Europejską.

Należy podkreślić, że Pakiet dla średnich miast jest otwarty na nowe inicjatywy wspierające rozwój lokalny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Pakietu www.mr.gov.pl/rozwoj-miast.

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe