Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimPodsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego /etap wojewódzki/

W dniu 19 czerwca 2008 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego, konkursu plastycznego pod hasłem "112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie", ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Wojewoda Podlaski wręczył finalistom dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe.
Nauczyciele, wychowawcy finalistów za przygotowanie młodzieży i czynny udział w konkursie otrzymali podziękowania.

 

Przebieg Konkursu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju w dniu 11 stycznia 2008 roku ogłosił X edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń oraz przypominanie, że w Polsce już istnieje europejski numer alarmowy 112, pod którym mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej jej życiu i zdrowiu.

Konkurs rozgrywany jest w 4 grupach:

-        I gr. to dzieci szkół podstawowych w wieku 6-8 lat;

-        II gr. dzieci w wieku 9-12 lat;

-        III gr. uczniowie gimnazjów w wieku 13-16 lat;

-        IV gr. uczniowie niepełnosprawni.

Zgodnie z regulaminem konkursu powołano komisję konkursową do oceny prac plastycznych oraz wyłonienia laureatów szczebla wojewódzkiego.

Skład komisji:

Przewodniczący:     Adam Maliszewski – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej WBiZK PUW w Białymstoku

Sekretarz:               Andrzej Poniatowicz, st. insp. woj. ds. szkolenia WBiZK PUW

Członkowie:

·       Barbara Magnuszewska – nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej Nr 43 w Białymstoku,

·       Renata Górska – nauczyciel plastyki Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku,

·       Bogdan Marszeniuk – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,

·       Iwona Futryn – st. insp. WBiZK PUW,

·       Adam Czubaty – insp. WBiZK PUW.

Komisja dokonała oceny 253 nadesłanych prac w czterech grupach:

I – grupa - 75 prac;

II – grupa - 80 prac;

III – grupa - 69 prac

IV – uczniowie niepełnosprawni - 29 prac

Komisja wyłoniła poniższe prace do etapu centralnego:

I grupa (młodsza) - uczniowie szkół podstawowych (6–8 lat):

I miejsce

Aleksandra Szymelewicz, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;         

II miejsce

Marcin Żukowski, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkoła Filialna w Sochoniach, Wasilków, pow. białostocki;   

III miejsce

Kamil Burzyński, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;

IV miejsce

Klaudia Prus, Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Zabłudów, pow. białostocki;

V miejsce

Patrycja Niemyska, Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym, pow. bielski.

II grupa (średnia) - uczniowie szkół podstawowych (9-12 lat) :

I miejsce

Katarzyna Maleszewska, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, pow. zambrowski;        

II miejsce

Tomasz Chowański, Szkoła Podstawowa w Knyszynie, pow. moniecki;        

III miejsce

Klaudia Burzyńska, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;      

IV miejsce

Agata Szczęsna, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;           

V miejsce

Piotr Konopka, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży. 

III grupa (starsza) - uczniowie gimnazjów (13 - 16 lat) :

I miejsce

Joanna Dziekońska, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży;     

II miejsce

Dominika Czyżewska, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;

III miejsce

Hubert Wojno, Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, pow. wysokomazowiecki;

IV miejsce

Agnieszka Putko, Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, pow. białostocki;      

V miejsce

Rafał Sznurowski, Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży.         

IV grupa (uczniowie niepełnosprawni):

I miejsce

Urszula Ruducha, Zespół Szkół Specj. w Augustowie; Szkoła Podst.Nr 7;          

II miejsce

Ewa Masłowska, Zespół Szkół nr 13 – Szkoła Specjalna w Białymstoku;      

III miejsce

Dominika Łabanowska, Publiczne Gimnazjum Nr 30 w ZS nr 1 w B-stoku;         

IV miejsce

Magda Bartoszewicz, Zespół Szkół nr 13 - Szkoła Specjalna w Białymstoku;

V miejsce

Łukasz Sulewski, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, pow. grajewski.         

 

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego z wręczeniem nagród rzeczowych i dyplomów planuje się w II dekadzie czerwca br.
Finał konkursu na szczeblu centralnym przewidywany jest w połowie czerwca 2008 roku.

Zwycięzkie prace etapu wojewódzkiego:

Grupa I miejsce 1

Grupa I miejsce 2

Grupa I miejsce 3

Grupa I miejsce 4

Grupa I miejsce 5

Grupa II miejsce 1

Grupa II miejsce 2

Grupa II miejsce 3

Grupa II miejsce 4

Grupa II miejsce 5

Grupa III miejsce 1

Grupa III miejsce 2

Grupa III miejsce 3

Grupa III miejsce 4

Grupa III miejsce 5

Grupa IV miejsce 1

Grupa IV miejsce 2

Grupa IV miejsce 3

Grupa IV miejsce 4

Grupa IV miejsce 5

 

 

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja strony: 2008-06-19
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 15789003 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
wtorek, 31 marca 2015