Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimPodsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego /etap wojewódzki/

W dniu 19 czerwca 2008 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego, konkursu plastycznego pod hasłem "112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie", ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
Wojewoda Podlaski wręczył finalistom dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe.
Nauczyciele, wychowawcy finalistów za przygotowanie młodzieży i czynny udział w konkursie otrzymali podziękowania.

 

Przebieg Konkursu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju w dniu 11 stycznia 2008 roku ogłosił X edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń oraz przypominanie, że w Polsce już istnieje europejski numer alarmowy 112, pod którym mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej jej życiu i zdrowiu.

Konkurs rozgrywany jest w 4 grupach:

-        I gr. to dzieci szkół podstawowych w wieku 6-8 lat;

-        II gr. dzieci w wieku 9-12 lat;

-        III gr. uczniowie gimnazjów w wieku 13-16 lat;

-        IV gr. uczniowie niepełnosprawni.

Zgodnie z regulaminem konkursu powołano komisję konkursową do oceny prac plastycznych oraz wyłonienia laureatów szczebla wojewódzkiego.

Skład komisji:

Przewodniczący:     Adam Maliszewski – kierownik Oddziału Obrony Cywilnej WBiZK PUW w Białymstoku

Sekretarz:               Andrzej Poniatowicz, st. insp. woj. ds. szkolenia WBiZK PUW

Członkowie:

·       Barbara Magnuszewska – nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej Nr 43 w Białymstoku,

·       Renata Górska – nauczyciel plastyki Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku,

·       Bogdan Marszeniuk – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku,

·       Iwona Futryn – st. insp. WBiZK PUW,

·       Adam Czubaty – insp. WBiZK PUW.

Komisja dokonała oceny 253 nadesłanych prac w czterech grupach:

I – grupa - 75 prac;

II – grupa - 80 prac;

III – grupa - 69 prac

IV – uczniowie niepełnosprawni - 29 prac

Komisja wyłoniła poniższe prace do etapu centralnego:

I grupa (młodsza) - uczniowie szkół podstawowych (6–8 lat):

I miejsce

Aleksandra Szymelewicz, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;         

II miejsce

Marcin Żukowski, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkoła Filialna w Sochoniach, Wasilków, pow. białostocki;   

III miejsce

Kamil Burzyński, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;

IV miejsce

Klaudia Prus, Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Zabłudów, pow. białostocki;

V miejsce

Patrycja Niemyska, Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym, pow. bielski.

II grupa (średnia) - uczniowie szkół podstawowych (9-12 lat) :

I miejsce

Katarzyna Maleszewska, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, pow. zambrowski;        

II miejsce

Tomasz Chowański, Szkoła Podstawowa w Knyszynie, pow. moniecki;        

III miejsce

Klaudia Burzyńska, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;      

IV miejsce

Agata Szczęsna, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;           

V miejsce

Piotr Konopka, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży. 

III grupa (starsza) - uczniowie gimnazjów (13 - 16 lat) :

I miejsce

Joanna Dziekońska, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży;     

II miejsce

Dominika Czyżewska, Zespół Szkół w Słobódce, Szypliszki, pow. suwalski;

III miejsce

Hubert Wojno, Publiczne Gimnazjum w Szepietowie, pow. wysokomazowiecki;

IV miejsce

Agnieszka Putko, Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, pow. białostocki;      

V miejsce

Rafał Sznurowski, Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży.         

IV grupa (uczniowie niepełnosprawni):

I miejsce

Urszula Ruducha, Zespół Szkół Specj. w Augustowie; Szkoła Podst.Nr 7;          

II miejsce

Ewa Masłowska, Zespół Szkół nr 13 – Szkoła Specjalna w Białymstoku;      

III miejsce

Dominika Łabanowska, Publiczne Gimnazjum Nr 30 w ZS nr 1 w B-stoku;         

IV miejsce

Magda Bartoszewicz, Zespół Szkół nr 13 - Szkoła Specjalna w Białymstoku;

V miejsce

Łukasz Sulewski, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, pow. grajewski.         

 

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego z wręczeniem nagród rzeczowych i dyplomów planuje się w II dekadzie czerwca br.
Finał konkursu na szczeblu centralnym przewidywany jest w połowie czerwca 2008 roku.

Zwycięzkie prace etapu wojewódzkiego:

Grupa I miejsce 1

Grupa I miejsce 2

Grupa I miejsce 3

Grupa I miejsce 4

Grupa I miejsce 5

Grupa II miejsce 1

Grupa II miejsce 2

Grupa II miejsce 3

Grupa II miejsce 4

Grupa II miejsce 5

Grupa III miejsce 1

Grupa III miejsce 2

Grupa III miejsce 3

Grupa III miejsce 4

Grupa III miejsce 5

Grupa IV miejsce 1

Grupa IV miejsce 2

Grupa IV miejsce 3

Grupa IV miejsce 4

Grupa IV miejsce 5

 

 

 

 

 

 Ostatnia aktualizacja strony: 2008-06-19
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16631728 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
środa, 5 sierpnia 2015