Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimUroczysta Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński wziął udział w uroczystej Radzie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach obchodów jego 55-lecia.
W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:"Korzystając z okazji chciałbym podziękować kadrze naukowej tego Wydziału za ich pracę i setki absolwentów, którzy godnie reprezentują Nasze województwo współuczestnicząc w ważnych przedsięwzięciach inwestycyjnych w różnych częściach kraju i świata. Jednocześnie pragnę życzyć kolejnych, pięknych jubileuszy, prężnego rozwoju Wydziału i kolejnych setek absolwentów. Mam nadzieję, że zachodzące zmiany gospodarcze w kształtującej się IV RP pozwolą na godne życie i miejsca pracy dla podlaskiej młodzieży."

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Białostockiej. Powstał w 1951 r. na bazie Wieczorowej Szkoły InżynierskiejOstatnia aktualizacja strony: 2008-06-05
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16618982 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
poniedziałek, 3 sierpnia 2015