Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimUroczysta Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński wziął udział w uroczystej Radzie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach obchodów jego 55-lecia.
W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:"Korzystając z okazji chciałbym podziękować kadrze naukowej tego Wydziału za ich pracę i setki absolwentów, którzy godnie reprezentują Nasze województwo współuczestnicząc w ważnych przedsięwzięciach inwestycyjnych w różnych częściach kraju i świata. Jednocześnie pragnę życzyć kolejnych, pięknych jubileuszy, prężnego rozwoju Wydziału i kolejnych setek absolwentów. Mam nadzieję, że zachodzące zmiany gospodarcze w kształtującej się IV RP pozwolą na godne życie i miejsca pracy dla podlaskiej młodzieży."

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Białostockiej. Powstał w 1951 r. na bazie Wieczorowej Szkoły InżynierskiejOstatnia aktualizacja strony: 2008-06-05
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 15943219 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
sobota, 25 kwietnia 2015