Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimW dniu 1 marca 2011 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone rozbudowie krajowego systemu elektroenergetycznego w ramach projektu połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, starostowie i przedstawiciele ośmiu powiatów z województwa podlaskiego : białostockiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, suwalskiego, sejneńskiego, Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku a także Mirosław Kasacki Dyrektor Zadania Projektu „Połączenie energetyczne Polska - Litwa” z Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. oraz przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski, który przywitał zebranych. Następnie tytułem wstępu poruszył kwestie dotyczące inwestycji w infrastrukturę energetyczną województwa podlaskiego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Mirosław Kasacki. W swoim wystąpieniu i przygotowanej prezentacji multimedialnej Pan Dyrektor przybliżył problematykę związaną z utrudnieniami w realizacji rozbudowy systemów energetycznych. Przedstawił ponadto zakres planowanych przez PSE Operator SA inwestycji na terenie województwa podlaskiego do realizacji w perspektywie do roku 2015. Chodzi o następujące zadania inwestycyjne:

● Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew

● Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Narew ( w tym dwutorowa linia Ostrołęka - Łomża i jednotorowa Łomża - Narew)

● Budowa stacji 400/110 kV Łomża

● Budowa 2 - torowej linii 400 kV Ełk - Łomża

● Budowa 2 - torowej linii 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus ).

Wspomniane powyżej zadania inwestycyjne Pan Dyrektor przybliżył zebranym w niezbędnym zakresie.

Następnie przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. wręczyli zebranym starostom projekt Porozumienia w współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. Starostowie mają zapoznać się z tekstem porozumienia i w ciągu kilku dni zgłosić ewentualne uwagi do projektu. Na podstawie projektu porozumienia strony stwierdzają potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w tej części kraju.

Następnie starostowie obecni na spotkaniu zabrali głos na temat konieczności związanych z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną województwa podlaskiego. Poruszono również kwestię problemów, które dotyczą przedsięwzięć związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji na terenie Polski Północno-Wschodniej.

 Ostatnia aktualizacja strony: 2011-03-03
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16609638 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
niedziela, 2 sierpnia 2015