Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimW dniu 1 marca 2011 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone rozbudowie krajowego systemu elektroenergetycznego w ramach projektu połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, starostowie i przedstawiciele ośmiu powiatów z województwa podlaskiego : białostockiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, suwalskiego, sejneńskiego, Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku a także Mirosław Kasacki Dyrektor Zadania Projektu „Połączenie energetyczne Polska - Litwa” z Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. oraz przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski, który przywitał zebranych. Następnie tytułem wstępu poruszył kwestie dotyczące inwestycji w infrastrukturę energetyczną województwa podlaskiego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Mirosław Kasacki. W swoim wystąpieniu i przygotowanej prezentacji multimedialnej Pan Dyrektor przybliżył problematykę związaną z utrudnieniami w realizacji rozbudowy systemów energetycznych. Przedstawił ponadto zakres planowanych przez PSE Operator SA inwestycji na terenie województwa podlaskiego do realizacji w perspektywie do roku 2015. Chodzi o następujące zadania inwestycyjne:

● Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew

● Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Narew ( w tym dwutorowa linia Ostrołęka - Łomża i jednotorowa Łomża - Narew)

● Budowa stacji 400/110 kV Łomża

● Budowa 2 - torowej linii 400 kV Ełk - Łomża

● Budowa 2 - torowej linii 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus ).

Wspomniane powyżej zadania inwestycyjne Pan Dyrektor przybliżył zebranym w niezbędnym zakresie.

Następnie przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. wręczyli zebranym starostom projekt Porozumienia w współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego. Starostowie mają zapoznać się z tekstem porozumienia i w ciągu kilku dni zgłosić ewentualne uwagi do projektu. Na podstawie projektu porozumienia strony stwierdzają potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w tej części kraju.

Następnie starostowie obecni na spotkaniu zabrali głos na temat konieczności związanych z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną województwa podlaskiego. Poruszono również kwestię problemów, które dotyczą przedsięwzięć związanych z realizacją przedmiotowych inwestycji na terenie Polski Północno-Wschodniej.

 Ostatnia aktualizacja strony: 2011-03-03
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16134314 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
piątek, 22 maja 2015