Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimW dniach  1 – 2 czerwca  2011r. w Augustowie  odbyła się narada szkoleniowa organów administracji architektoniczno budowlanej I i II instancji i organów nadzoru budowlanego I i II instancji województwa podlaskiego.

Naradę otworzył Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który podziękował organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego za dotychczasową pracę i życzył owocnych obrad. Wyraził także nadzieję, że narada ta przyczyni się do pogłębienia wiedzy i wydawania trafnych rozstrzygnięć.

Głównym celem spotkania była dyskusja nt. istniejących problemów z zakresu właściwego stosowania ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz orzecznictwa organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w kontekście wyroków sądów administracyjnych, a także wymiana doświadczeń orzeczniczych obu pionów administracji budowlanej. Narada poświęcona była również omówieniu nowych zasad odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

W spotkaniu udział wzięli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Pani Anna Macińska,  Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Wojewódko, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Ewa Welc i Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Jakub Grzegorczyk.Ostatnia aktualizacja strony: 2011-06-06
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16137663 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
sobota, 23 maja 2015