Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimW dniach  1 – 2 czerwca  2011r. w Augustowie  odbyła się narada szkoleniowa organów administracji architektoniczno budowlanej I i II instancji i organów nadzoru budowlanego I i II instancji województwa podlaskiego.

Naradę otworzył Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który podziękował organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego za dotychczasową pracę i życzył owocnych obrad. Wyraził także nadzieję, że narada ta przyczyni się do pogłębienia wiedzy i wydawania trafnych rozstrzygnięć.

Głównym celem spotkania była dyskusja nt. istniejących problemów z zakresu właściwego stosowania ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz orzecznictwa organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w kontekście wyroków sądów administracyjnych, a także wymiana doświadczeń orzeczniczych obu pionów administracji budowlanej. Narada poświęcona była również omówieniu nowych zasad odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

W spotkaniu udział wzięli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Robert Dziwiński, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Pani Anna Macińska,  Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Wojewódko, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Ewa Welc i Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Jakub Grzegorczyk.Ostatnia aktualizacja strony: 2011-06-06
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 16610026 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
niedziela, 2 sierpnia 2015