Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Ponad cztery lata realizacji projektu, przygotowany model pracy ze społecznością lokalną, setki godzin szkoleń, doradztwa i wdrażania działań w kilkudziesięciu ośrodkach pomocy społecznej
A co najważniejsze – praktyczna wiedza zdobyta przez ponad trzy tysiące pracowników socjalnych z proponowanymi rozwiązaniami w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych. To wszystko ma zapoczątkować zmiany w podejściu do pracy ze środowiskami trudnymi, zaniedbanymi.  O tym jak doszło do wypracowania i przygotowania propozycji zmian oraz co o tym myślą pracownicy socjalni pisze Agnieszka Deja w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (zad. 3) odpowiedzialna za ewaluację.
W ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” został opracowany Model organizowania społeczności lokalnej (Model OSL), opisujący proces pracy ze społecznością lokalną, jej diagnozowania, pobudzania do aktywności, budowania partnerstw i kształtowania lokalnej polityki społecznej ukierunkowanej na rozwój społeczności lokalnych. Prace nad Modelem OSL prowadzone były przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych pod auspicjami wspólnego grona ekspertów skupionych w ramach Laboratorium Innowacji Społecznej.
Model organizowania społeczności lokalnej opiera się na podstawowych przesłankach pracy środowiskowej – bazowanie na potencjałach i siłach społecznych w kierunku samoorganizacji i samopomocy osób i grup (wyzwolenie wiary w ludziach, uruchomienie energii w środowiskach trudnych i wieloproblemowych, branie odpowiedzialności za swoje życie i najbliższe otoczenie). Praca ze społecznością lokalną opiera się na pobudzeniu i wzmocnieniu relacji między ludźmi, nabraniu zaufania, że od nich samych zależy ich los oraz zakłada zmianę zarówno ich sytuacji osobistej, jak również wspólnoty, w której toczy się ich życie. Organizowanie społeczności lokalnej należy traktować, jako długofalowy proces upodmiotowienia ludzi, tworzenia sieci współpracy i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój tej społeczności. Proces ten jest uruchamiany przez pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej, który wspiera go do momentu utworzenia struktur, które przejmą funkcję animacyjną i zapewnią samostanowienie społeczności w myśl zasady „od pomocy – do samopomocy”.
Model OSL wypracowany w ramach projektu był pilotażowo wdrażany w 52 ośrodkach pomocy społecznej przez 82 pracowników socjalnych, którzy przez blisko 1,5 roku wspierani byli przez specjalistów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Po zakończeniu pilotażu dokonano rewizji i uzupełnień Modelu, a następnie przystąpiono do jego upowszechniania. W spotkaniu uczestniczył wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

źródło www.cal.org.pl

Model organizowania społeczności lokalnej wypływa na szerokie wody

Model organizowania społeczności lokalnej wypływa na szerokie wody

Model organizowania społeczności lokalnej wypływa na szerokie wody

Model organizowania społeczności lokalnej wypływa na szerokie wody

04.04.2014 Model organizowania społeczności lokalnej wypływa na szerokie wody

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe