Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych tworzona jest na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793). Art. 95b ustawy wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez Wojewodę Podlaskiego, tj.:

  1. Pan Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
  2. Pani Katarzyna Zajkowska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego;
  3. Pan Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
  4. Pan dr Bogdan Wojtyniak, Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie zdrowia publicznego NIZP-PIH – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
  5. Pani Renata Łapińska, specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego;
  6. Pan dr hab. Jan Kochanowicz, Kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej UMB – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa;
  7. Pan Marek Bobel, Wicestarosta Siemiatycki – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego;
  8. Pani dr hab. n. med. Ewa Kleszczewska – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej przewodniczący.

Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Dla obszaru województwa Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą sporządza regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Na podstawie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych Wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się mapę regionalną.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Oddział Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe