Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Wnioskowanie o PES w SMK

1. Lekarz wnioskuje po raz pierwszy o PES

 • Lekarz, który zakończył specjalizację przed złożeniem wniosku o PES składa do urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego.
 • Wydrukowany wniosek lekarz dostarcza do urzędu wojewódzkiego wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zrealizowanie szkolenia specjalizacyjnego.
 • Urząd wojewódzki sprawdza pod względem formalnym dokumentację i przesyła ją do konsultanta krajowego.
 • Konsultant krajowy (KK) sprawdza kartę specjalizacji pod względem merytorycznym i przekazuje informację o pozytywnej/negatywnej weryfikacji do urzędu wojewódzkiego.
 • Urząd wojewódzki po pozytywnej opinii KK akceptuje wniosek o potwierdzenie szkolenia, bądź w przypadku negatywnej opinii wskazuje braki i odrzuca wniosek. Dopiero wówczas rozpoczyna się składanie wniosku o państwowy egzamin specjalizacyjny (PES).
 • We wniosku o PES lekarz dołącza potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego poprzez akcję „Wybierz” (do wniosku o PES dołączany jest wniosek zaakceptowany przez urząd wojewódzki). Uzupełnia również pozostałe wymagane dane tj. Jednostka, w której wnioskodawca odbywał szkolenie (w przypadku braku jednostki należy zaznaczyć checkbox „Nie dotyczy”), uczelnia, informacje dotyczące kierownika specjalizacji oraz wnioskowaną część egzaminu, dziedzinę medycyny, wojewoda.
 • Opłata należna oraz liczba dotychczasowych zgłoszeń generowana jest przez system.
 • Po wykonaniu akcji „Zapisz” należy wykonać akcję „Wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz nr wniosku.

2. Lekarz wnioskuje po raz kolejny

 • Lekarz, który po raz kolejny przystępuje do egzaminy z powodu negatywnego wyniku z poprzedniego egzaminu pomija wnioskowanie do urzędu wojewódzkiego o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego ponieważ podchodząc po raz kolejny do egzaminu został już pozytywnie zweryfikowany. Podczas wnioskowania o PES zaznacza chcekbox „Oświadczam, że uzyskałem potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji”. Potwierdzenie nie jest dostępne w SMK.
 • Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin.
 • Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu są traktowane jako zweryfikowane poza systemem.
 • Po wykonaniu akcji „Zapisz” należy wykonać akcję „Wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz nr wniosku.
 • Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowna opłatę.

3. Lekarz ma uznany dorobek w zakresie modułu specjalistycznego art. 16 ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 • Lekarze posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego, którzy posiadają decyzję o uznaniu tego dorobku w zakresie modułu specjalistycznego w całości muszą złożyć za pomocą SMK do urzędu wojewódzkiego wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego.
 • Po jego wydrukowaniu powinni się udać lub dostarczyć wraz z decyzją Ministra Zdrowia o uznaniu tego dorobku do urzędu wojewódzkiego. Fakt ten odnotowany jest poprzez akceptację wniosku w systemie przez urząd wojewódzki i wówczas następuje ścieżka wnioskowania o PES.
 • Przy wypełnianiu wniosku o PES należy dołączyć zaakceptowany wniosek przez urząd wojewódzki widoczny w SMK po kliknięciu „Wybierz” (nie zaznaczany jest checkbox z oświadczeniem)
 • Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin.
 • Osoby, które już raz podchodziły do egzaminu są traktowane jako zweryfikowane poza systemem.
 • Po wykonaniu akcji „Zapisz” należy wykonać akcję „Wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem), wówczas utworzy się mikrorachunek oraz nr wniosku.
 • Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowna opłatę.