Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Program rządowy na lata 2009-2014 „Radosna Szkoła”

Program "Radosna Szkoła" to program zainaugurowany w 2009 roku. Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

 • w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:

 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy);
 • urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

 

Ważne informacje dla Beneficjentów

Informujemy, iż organy prowadzące, które otrzymały w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” wsparcie finansowe na realizację inwestycji z budżetu państwa polegającej na budowie placu zabaw, zobowiązane są do rozliczenia inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). Zgodnie z § 16 cytowanego rozporządzenia inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, zobowiązany jest sporządzić, w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie i przekazuje je dysponentowi, który finansował inwestycję ze środków budżetu państwa.

Wojewoda Podlaski na podstawie dotychczasowych doświadczeń zwraca uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości przy wdrażaniu projektów realizowanych w ramach programu.  Przede wszystkim należy podkreślić, iż organy prowadzące zobowiązane są do przestrzeganie terminów na przekazanie dokumentów zgodnie z zapisami umowy (przekazanie umowy z wykonawcą, rozliczenia dotacji, sprawozdawczości). Przekazywane dokumenty powinny być sporządzone i opisane zgodnie z umową oraz poprawne pod względem rachunkowym. Ponadto, wskazywane w kalkulacjach koszty powinny być kwalifikowalne w ramach programu.

Informujemy, że w przypadku budowy placu zabawa beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów dotyczących wyboru wykonawców zadania: protokoły z przetargów, rozeznania cenowe na firmy projektowe, nadzór inwestorski itp.


Przypominamy, iż organ prowadzący przedkłada Wojewodzie sprawozdanie w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Formularze sprawozdania organu prowadzącego i dyrektora szkoły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce "Radosna szkoła". Sprawozdania należy przekazywać do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.


Dokumentacja

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2014 - II nabór - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2014 - pobierz dokument (.xls)

Nowelizacja w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 dotycząca szkół filialnych - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 - II i III nabór - pobierz dokument (.xls)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 - pobierz dokument (.tif)

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów szkół - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2012 - II i III nabór - pobierz dokument (.xls)

Podział środków w ramach programu Radosna Szkoła 2012 - pobierz dokument (.xls)

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (instytucji zarządzającej programem) - PRZEJDŹ

 

Oddział Programów Rządowych

  nr pokoju: 222
  Maciej Koc
  kierownik oddziału
  Telefon: 85 743 95 08     Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 222
  Wanda Skorupka
  główny specjalista
  Telefon: 85 743 92 84     Faks: 85 743 93 20

  nr pokoju: 216A
  Bożena Zubrycka
  główny specjalista
  Telefon: 85 743 92 64     Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216A
  Aneta Wiszniewska
  główny specjalista
  Telefon: 85 743 92 26      Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok