Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. 85 743 93 15
fax 85 743 92 31
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Program rządowy na lata 2009-2014 „Radosna Szkoła”

Program "Radosna Szkoła" to program zainaugurowany w 2009 roku. Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

 • w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:

 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy);
 • urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych. Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

 

Ważne informacje dla Beneficjentów

Informujemy, iż organy prowadzące, które otrzymały w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” wsparcie finansowe na realizację inwestycji z budżetu państwa polegającej na budowie placu zabaw, zobowiązane są do rozliczenia inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). Zgodnie z § 16 cytowanego rozporządzenia inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, zobowiązany jest sporządzić, w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie i przekazuje je dysponentowi, który finansował inwestycję ze środków budżetu państwa.

Wojewoda Podlaski na podstawie dotychczasowych doświadczeń zwraca uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości przy wdrażaniu projektów realizowanych w ramach programu.  Przede wszystkim należy podkreślić, iż organy prowadzące zobowiązane są do przestrzeganie terminów na przekazanie dokumentów zgodnie z zapisami umowy (przekazanie umowy z wykonawcą, rozliczenia dotacji, sprawozdawczości). Przekazywane dokumenty powinny być sporządzone i opisane zgodnie z umową oraz poprawne pod względem rachunkowym. Ponadto, wskazywane w kalkulacjach koszty powinny być kwalifikowalne w ramach programu.

Informujemy, że w przypadku budowy placu zabawa beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia dokumentów dotyczących wyboru wykonawców zadania: protokoły z przetargów, rozeznania cenowe na firmy projektowe, nadzór inwestorski itp.


Przypominamy, iż organ prowadzący przedkłada Wojewodzie sprawozdanie w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Formularze sprawozdania organu prowadzącego i dyrektora szkoły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce "Radosna szkoła". Sprawozdania należy przekazywać do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.


Dokumentacja

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2014 - II nabór - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2014 - pobierz dokument (.xls)

Nowelizacja w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 dotycząca szkół filialnych - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 - II i III nabór - pobierz dokument (.xls)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2013 - pobierz dokument (.tif)

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów szkół - pobierz dokument (.pdf)

Podział środków w ramach Programu "Radosna Szkoła" 2012 - II i III nabór - pobierz dokument (.xls)

Podział środków w ramach programu Radosna Szkoła 2012 - pobierz dokument (.xls)

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (instytucji zarządzającej programem) - PRZEJDŹ

 

Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

  nr pokoju: 216A
  Maciej Koc
  kierownik oddziału
  Telefon: 85 743 95 08     Faks: 85 743 92 64
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok


  nr pokoju: 217
  Sylwia Rawinis
  starszy inspektor wojewódzki
  Telefon: 85 743 93 68     Faks: 85 743 93 68
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 216A
  Bożena Zubrycka
  inspektor
  Telefon: 85 743 92 64      Faks: 85 743 92 64
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

  nr pokoju: 217
  Aneta Wiszniewska
  specjalista
  Telefon: 85 743 92 26      Faks: 85 743 93 20
  Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Białystok

Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Reforma Emerytalna 2012 Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do Ochrona Zdrowia Link do Programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe Link do informacji o przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym Link do Informacji o zarządzaniu jakością w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Link do strony Kampania informacyjna