Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja Programu Senior+ w 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi: 80 mln zł.

Wysokość środków planowana na:

  1. utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
  2. utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 40 mln zł;
  3. zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 mln zł;
  4. obsługę techniczną Programu wynosi 4 mln zł.

W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”.

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 r., Minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

 

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim  – w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

 

Informacje na temat Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2018 dostępne są również na stronach:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html 

oraz

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

 

Dokumenty programowe:

Uchwała Rady Ministów dot. Senior+ wraz z Programem (.pdf)

Ogłoszenie konkursu Senior+ 2018 (.pdf)

Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I (.DOC)

Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II (.DOC)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.DOC)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z nr konta Wojewody Podlaskiego (.DOC)

Program Inwestycyjny (.docx)

Ramowy wzór umowy o Partnerstwo (.docx)

Ramowy wzór karta oceny - moduł I (.DOC)

Ramowy wzor karta oceny - modul II (.DOC)

Ramowy, zaproponowany przez MRPiPS, wzór porozumienia Senior+ (.doc)

Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I (.DOC)

Ramowy wzor sprawozdania z wykonania zadania - modul II (.DOC)

Sprawozdanie z trwalosci zadania (.doc)

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert:

Lista Ofert, które wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach edycji na rok 2018 (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (.DOC)

Lista ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (.DOC)

Lista ofert odrzuconych (.doc)

 

Wyniki edycji 2018 Programu wieloletniego "Senior+"

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (.pdf)

Moduł II - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (.pdf)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji (.doc)

Wzór porozumienia senior plus - moduł I (.DOCX)

Wzór porozumienia senior plus - moduł II (.DOCX)

 

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, można uzyskać w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerami telefonu: +48 85 74 39 404 oraz +48 85 74 39 492

Lista ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”