Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Realizacja Programu Senior+ w 2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2017 r. wynosi: 30 mln zł

Wysokość środków planowana na:

  1. utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 9 mln zł;
  2. utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 11 mln zł;
  3. zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 8,5 mln zł;
  4. obsługę techniczną Programu wynosi 1,5 mln zł.

W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior +” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim – w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: +48 226611880

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, można uzyskać również w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pod numerami telefonu: +48 857439404 oraz +48 857439492.

Informacje na temat Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017 dostępne są również na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/

http://senior.gov.pl

 

Dokumenty programowe:

Uchwała i Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 (.pdf)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017 (.pdf)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.doc)

Program Inwestycyjny (.docx)

Ramowy wzór karta oceny - moduł I (.doc)

Ramowy wzór karta oceny - moduł II (.doc)

Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I (.doc)

Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II (.doc)

Ramowy wzór umowy o Partnerstwo (.docx)

Wzór porozumienia senior plus - moduł I (.doc)

Wzór porozumienia senior plus - moduł II (.doc)

Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I (.doc)

Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł II (.doc)

Sprawozdanie z trwałości zadania (.doc)

 

Dokumenty dotyczące oceny ofert:

Lista Ofert, które wpłynęły do Wojewody Podlaskiego w ramach edycji na rok 2017 (.doc)

Zestawienie ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+” (.DOC)

Lista ofert zakwalifikowanych do programu – Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (.DOC)

Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Wyniki edycji 2017 Programu wieloletniego "Senior+"

Moduł I - wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki (.PDF)

Moduł II - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (.PDF)

Oświadczenie o przyjęciu dotacji (.doc)

Kalkulacja kosztów w układzie paragrafowym (.doc)

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu "Bezpiecznie znaczy mądrze cz. VII"

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2017 r. projektu "Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego"

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2017 r. projektu "Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu"

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe