Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Tematy wiodące w roku 2017:

 

Temat obligatoryjny dla województw:

• Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)  – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł.  (100.000 zł - maks. kwota na województwo).

Inne tematy priorytetowe

• Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” - współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym (50.000 zł   – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Zapobieganie i walka z „dopalaczami” 100.000 zł – (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów (100.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu)

• promocja tzw. Mikroprojektów (25.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu). Mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców.

• 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

 

Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

 

Termin składania projektów upłynął 31 stycznia 2017 r.

 

Propozycje projektów można składać z dopiskiem na kopercie: Program „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – edycja 2017 (decyduje data wpływu projektu do siedziby PUW):

- osobiście pod adresem:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich – pok. 219 (sekretariat), Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15 -213 Białystok w godzinach 7.30 – 15.30

lub

- korespondencyjnie na adres:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
ul. Mickiewicza 3
15- 213 Białystok

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

 

Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. podziału rezerwy celowej w ramach Programu na rok 2017 (.pdf)

Wzory dokumentacji oraz dokumentacja pomocnicza (.zip)

Karty oceny merytorycznej (.zip)

Lista projektów rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego w 2017 r. (.doc)


Listy projektów zaakceptowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów do dofinansowania w ramach tegorocznej edycji Programu

 

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu „Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego”

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu "Bezpiecznie, znaczy mądrze cz. VII"

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego z 13.06.2017 r. o otwartym konkursie na realizację projektu „Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu”

Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w Komisji

Formularz dla kandydatów do udziału w Komisji

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Spektakl szkoleniowy pn. Nie daj się wkręcić Babciu”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Działania szkoleniowe, ratownicze i poszukiwawcze na terenie województwa podlaskiego”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. projektu „Bezpiecznie, znaczy mądrze cz. VII”

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe