Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę węzła Porosły, który połączy S8 z trasą generalską

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał w czwartek zezwolenie na budowę węzła Porosły i rozbudowę krajowej ósemki (ul. Gen. F. Kleeberga) oraz drogi wojewódzkiej nr 676 (Al. Jana Pawła II) w Białymstoku.

„To wyczekiwana i pożądana inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego” – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział o budowie węzła Porosły.

Inwestycje polegają na budowie węzła drogowego - skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 z drogą wojewódzką Nr 676 w Porosłach gm. Choroszcz pow. białostocki oraz rozbudowie drogi krajowej Nr 8 - ul. Gen. F. Kleeberga i drogi wojewódzkiej Nr 676 – Aleja Jana Pawła II w Białymstoku, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1.    przebudowę odcinka drogi krajowej Nr 8 od km 638+650 do km 640+555,4 (na terenie miejscowości Porosły gm. Choroszcz, pow. białostocki oraz na terenie miasta Białegostoku - ul. Gen. F. Kleeberga) wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką
Nr 676 na drogę dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę rozdzieloną pasem dzielącym o szerokości 5.0 m,
2.    przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 676 od km 0+000 do km 1+275 (na terenie miejscowości Porosły gm. Choroszcz, pow. białostocki oraz na terenie miasta Białegostoku - ul. Aleja Jana Pawła II) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Elewatorską na drogę dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę rozdzieloną pasem dzielącym o szerokości 4.0 m,
3.    budowę obiektów inżynierskich:
- wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 8, drogi powiatowej Nr 1551B i drogi gminnej do Kol. Porosły,
- wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 8 i łącznic północnych pomiędzy drogą krajową Nr 8 i drogą wojewódzką Nr 676,
- wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 676 -  ul. Aleja Jana Pawła II z ul. Elewatorską,
- wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II z linią kolejową nr 38 Białystok – Głomno,
- wiaduktu drogowego pod południową jezdnię drogi krajowej Nr 8 w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga nad linią kolejową nr 38 Białystok – Głomno,
4.    przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 i drogi wojewódzkiej Nr 676 na węzeł bezkolizyjny dwupoziomowy typu T,
5.    przebudowę skrzyżowania ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Elewatorskiej na częściowo bezkolizyjny węzeł dwupoziomowy typu karo,
6.    przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 z drogą powiatową Nr 1551B i drogą gminną do Kol. Porosły,
7.    budowę sieci dróg dojazdowych wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami,
8.    przebudowę i budowę zatok autobusowych,
9.    przebudowę i budowę zatok postojowych służących do obsługi urządzeń odwadniających,
10.    przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz zjazdów,
11.    budowę – przebudowę przepustów oraz rowów,
12.    budowę kanału technologicznego,
13.    budowę – przebudowę sieci oświetleniowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych.

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę węzła Porosły, który połączy S8 z trasą generalską

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę węzła Porosły, który połączy S8 z trasą generalską

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę węzła Porosły, który połączy S8 z trasą generalską