Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


W Białymstoku o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych

Zasady budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin przedstawił w piątek w Białymstoku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. W regionalnych konsultacjach wzięli także udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, szefowie podlaskich oddziałów NFZ, PFRON oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Podlasia.

 „System wsparcia osób niepełnosprawnych trzeba wzmacniać, dlatego rząd prowadzi spotkania konsultacyjne” – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski na briefingu prasowym poprzedzającym konsultacje. Wyraził przy tym przekonanie, że spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Białymstoku „będzie istotnym wkładem w debatę, a głos podlaskich konsultacji zostanie wysłuchany i sprawi, że los osób niepełnosprawnych w różnych wymiarach będzie lepszy”.

W połowie maja rząd premiera Mateusz Morawieckiego ogłosił budowę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie się on opierał na trzech filarach. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugi filar to pakiet społecznej odpowiedzialności, a trzeci – program „Dostępność+”.

„Mamy ponad 3,1 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością. To bardzo duża część naszego społeczeństwa, która ma specjalne potrzeby i my o te potrzeby musimy dbać” – zaznaczył wiceszef resortu rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Jednocześnie dodał, rząd PiS „nie zapomina o rodzinach z osobami i dziećmi z niepełnosprawnościami, a w programie Rodzina 500+ dla takich rodzin jest wysokie kryterium dochodowe 1200 zł”.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz omówił wdrażanie mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedstawił także wprowadzane przez rząd kompleksowe rozwiązania poprawiające sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową.

Dotychczas wprowadzone rozwiązanie wspierające niepełnosprawnych i ich rodziny:
•    Program „Za Życiem”,
•    Program „Rodzina 500+”,
•    Podwyższenie renty socjalnej,
•    Wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,
•    Nowe zasady obliczania ulgi rehabilitacyjnej,
•    Zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

W piątek w Białymstoku obok powyższych inicjatyw zaprezentowane zostały nowo opracowywane rozwiązania o charakterze długookresowym, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Programem Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reforma systemu orzekania o niepełnosprawności czy zatrudnienie wspomagane.

Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe, jak zapewnienie opieki wytchnienieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej.
Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45%. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będzie jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 1,8 mld zł.

Pakiet społecznej odpowiedzialności

Drugim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest pakiet społecznej odpowiedzialności. Przewiduje on szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Do końca listopada br. mają zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie.

Dostępność+

Trzecim filarem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest zainaugurowany pod koniec kwietnia program „Dostępność+ 2018-2025”. Ma on dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej
uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni - to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację programu „Dostępność+” w perspektywie 2018-2025 przeznaczono 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Konsultacje w regionach

Aby realizacja budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin przebiegła jak najlepiej, resort rodziny przygotował cykl 16 konsultacji regionalnych – po jednym spotkaniu w każdym województwie. Konsultacje ruszyły 9 lipca i są okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także do dyskusji na ten temat z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

To kolejne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

W maju br. parlament uchwalił ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Co ważne, wysokość renty socjalnej w stosunku do stanu po podwyżce z marca ub.r. wzrosła więc o 19%, a poczynając od 2015 roku – o 39,2%.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

Niemal w tym samym czasie uchwalona została również ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki uchwaleniu nowej ustawy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zyskały prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Osoby, z myślą o których uchwalono ustawę, mogą również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

W Białymstoku o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych

W Białymstoku o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych

W Białymstoku o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych

W Białymstoku o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych