Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimTo już druga edycja tego konkursu. Biorą w nim udział organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego aktywnie działające  w lokalnym środowisku. To ludzie  ze społecznym zacięciem, ogromnym zapałem i wielką energią. Właśnie takich ludzi i takie organizacje konkurs ma promować, bo dzięki nim lokalnym  społecznościom  żyje się lepiej, pełniej i ciekawiej.  Wojewoda  Podlaski chce, by dzięki temu konkursowi, społeczne inicjatywy były ważne, doceniane.  Żeby ci, którzy mają wspaniałe pomysły i  je realizują  byli  uhonorowani, żeby nie stracili swojego zapału.

Do konkursu można było zgłaszać inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, edukacyjne, sportowe, z zakresu polityki społecznej, jak również te na rzecz ochrony środowiska. Tym razem organizacje pozarządowe zgłosiły 20 zrealizowanych pomysłów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: Wojewody Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz przedstawicieli mediów.

Komisja brała pod uwagę kilka kryteriów: 

·         znaczenie społecznej inicjatywy dla społeczności lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, rozwiązany problem lub zaspokojone potrzeby;

·         wpływ na rozwój współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w regionie, w tym samorządem lokalnym;

·         umiejętność zaangażowania innych organizacji, wolontariuszy do realizacji inicjatywy (partnerstwa lokalne);

·         innowacyjność podjętego działania;

·         wpływ na rozwój trzeciego sektora lokalnie i regionalnie;

Laureaci  tegorocznego konkursu:

W kategorii: Inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa Narodowego:

Pogotowie Kulturalno Społeczne - Białystok Up To Date Festival

 

W kategorii: Inicjatywy edukacyjne i sportowe:

Fundacja UwB i  Fundacja Edukacji  i Twórczości – „Przygody Innego”

W kategorii: Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska:

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - „Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki i odzysku szkła w powiecie hajnowskim – projekt pilotażowy”

W kategorii Inicjatywy z zakresu polityki społecznej

Stowarzyszenie Pastwisko.org  – „Kaczy Dołek”

Stowarzyszenie Akademia plus 50 -  „Taniec w parku” – zdobyło wyróżnienie

Projekt: Polska Białystok – Dumny Białystok

     Ostatnia aktualizacja strony: 2012-10-30
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 26542723 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
poniedziałek, 26 sierpnia 2019