Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskim19 maja 2009 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwałk w sprawie powierzenia jednostce samorządu terytorialnego wykonania zadań z zakresu przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych oraz dokumentacji innych jednostek, dla których organem założycielskim był Wojewoda Suwalski.

            Porozumienie obejmuje następujące zadania:

1)  przejmowanie, gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie oraz odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji niearchiwalnej;

2) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po upływie terminu jej przechowywania na podstawie zgody wyrażonej przez właściwe archiwum państwowe;

3) wydawanie zaświadczeń na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego
o zatrudnieniu oraz o okresach pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wypisów, odpisów i uwierzytelnionych kserokopii dokumentów płacowych takich jak  listy płac, karty wynagrodzeń;

4) wydawanie uwierzytelnionych kserokopii odpisów, wypisów, wyciągów z dokumentacji niearchiwalnej;

5) udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej osobom upoważnionym – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą;

6) załatwianie korespondencji związanej z realizacją zadań określonych w pkt 1-5, w tym udzielanie wyjaśnień uprawnionym organom w zakresie spraw związanych z przechowywaną dokumentacją.

Zostało one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2009 r. Nr 111, poz.1256 i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 roku.

Podania o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z przedsiębiorstw i innych jednostek  ujętych w niżej wymienionym wykazie z dniem 1 lipca 2009 roku należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki,  ul. Sejneńska 13 lub ul. Mickiewicza 1

 

Wykaz  dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Suwalski oraz dokumentacji innych jednostek – przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Suwałkach.

 

Lp.

Nazwa zakładu pracy

1

Suwalski Kombinat Budowlany „POJEZIERZE” w Suwałkach

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego  w Suwałkach

3

Augustowskie Zakłady Obuwia w Augustowie;
Zakład Obuwia w Sejnach i Żytkiejmach

4

Marabut - Skórimpex Sp. z o.o. w Augustowie

5

Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane w Ełku

6

Suwalskie Zakłady Obuwia w Suwałkach

7

Zakłady Płyt Wiórowych w Suwałkach

8

Suwalskie Zakłady Drobiarskie w Suwałkach – „OSTPOL” SA

9

Zakład Jajczarsko – Drobiarski w Giżycku

10

Zakład Drobiarski w Prostkach

11

Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa -  „OPTIMA” w Olecku

12

Mazurskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Lniarskiego „LENPOL „ w Ełku

13

Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „FADOM” w Suwałkach

14

Zakład Produkcji  Drzewnej  w Drygałach

15

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Zielonym Gaju

16

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe w Suwałkach

17

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Olecku

18

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców -WPHS – Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Suwałkach

19

Przedsiębiorstwo  Budownictwa Komunalnego w Giżycku

20

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „OKAR” Sp. z o.o. w  Okartowie

21

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFABET” w Ełku Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Tajty” w Wilkasach

22

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFABET” Zakład Nr 2  w Suwałkach

23

Zakład Stolarki Budowlanej „STOLBUD” w Mikołajkach

24

Augustowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Augustowie

25

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych  w Augustowie

26

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Suwałkach

27

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Suwałkach– KGR Gołdap, Pisz, Augustów, Ełk, Giżycko, Suwałki, Olecko

28

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ełku

29

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gołdapi

30

Przedsiębiorstwo Hurtowo – Przetwórcze „Centrala Rybna” w Ełku

31

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gajewie k. Giżycka

32

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Augustów, Gołdap, Suwałki

33

Zakłady Przemysłu Odzieżowego „North” w Suwałkach

34

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Gospodarki Komunalnej „TRANSKOM” w Ełku Baza Nr 2  w Giżycku

35

Wojewódzkie  Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji w Suwałkach

36

Wojewódzkie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w  Suwałkach z/s w Olecku

37

Państwowy Ośrodek Maszynowy w  Sejnach

38

Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Suwałkach

39

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Starych Juchach

40

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las”w  Ełku

41

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las” w  Białej Piskiej

42

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las” w Olecku

43

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dubeninkach

44

Państwowe Gospodarstwo Rolne Sterławki Małe – „AGRO-STER”

45

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las” w Augustowie

46

Suwalsko - Mazurskie Przedsiębiorstwo Turystyczne w Ełku

47

Zakład Przemysłu Drzewnego w Augustowie

48

Zakład Przemysłu Drzewnego w Suwałkach

49

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Baniach Mazurskich

50

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rogaliku

51

Biuro Dokumentacji Zabytków

52

Eurocentrum Biznesu i Promocji w Suwałkach

53

Państwowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolnego w Suwałkach

54

Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Katarzynowie

55

Piskie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Piszu

56

Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe „Centrala Nasienna” w Ełku

57

Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe „Centrala Nasienna” w Giżycku

58

Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe „Centrala Nasienna” w Olecku

59

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las” w Rynie

60

Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej  „Las” w Piszu

61

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe  „Meblarz” w Suwałkach

62

Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe  w Jaśkach k. Olecka

63

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Augustowie

64

Przedsiębiorstwo Transportowe Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej „Transrol”  w Ełku

65

Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe w Giżycku

66

Suwalskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Augustowie

67

Suwalskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Suwałkach

68

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców – Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego  Suwałki, Augustów, Pisz, Giżycko, Gołdap, Ełk, Węgorzewo

69

Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Suwałkach

70

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Suwałkach

71

Giżyckie Przedsiębiorstwo Budowlane w Giżycku

72

Gołdapskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gołdapi

73

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach

74

OLBUD Sp. z o.o. w Olecku

75

Oleckie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olecku

76

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rakowie Piskim, PGR Zalesie – AGR-FOX

77

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Olecku

78

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Piszu

79

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Piszu

80

Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego w Gołdapi

81

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych w Gołdapi

82

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Produkcji Materiałów Budowlanych „MATBUD” w Suwałkach

83

Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Wodno-Melioracyjnych Sp. zo.o. w Giżycku

84

Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych W Augustowie

85

Rejonowe Kierownictwo Robót Konserwacyjnych w Ełku

86

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Giżycku

87

Suwalskie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Olecku

88

Urząd Rejonowy w Suwałkach

89

Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Suwałkach

90

Wojewódzki Zespół Metodyczny w Suwałkach

91

Wojewódzki Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem w Suwałkach

92

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Suwałkach

93

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Olecku

94

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

95

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach

96

Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe „Centrala Nasienna” w Suwałkach

97

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w OleckuOstatnia aktualizacja strony: 2012-10-30
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 25965981 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
poniedziałek, 17 czerwca 2019