Przejdź do treściInformacje o podlasiu w języku niemieckim Informacje o podlasiu w języku francuskim Informacje o podlasiu w języku angielskim Informacje o podlasiu w języku rosyjskimW przeddzień Ósmego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – ogólnopolskich uroczystości odbywających się w Białymstoku – Wojewoda Podlaski Maciej Żywno został uhonorowany medalem „Pro Memoria”. Odznaczenie przyznawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Związku Sybiraków wręczył Wojewodzie minister Janusz Krupski, kierownik Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych.  „Pro Memoria” przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla środowisk kombatanckich. Oprócz Wojewody Sybiracy uhonorowali również Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Dworzańskiego oraz zastępcę prezydenta Białegostoku Adam Polińskiego.
Uhonorowani zostali również  kombatanci. W imieniu Prezydenta RP minister minister Jacek Sasin z Kancelarii Prezydenta RP wręczył odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla środowisk kombatanckich. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Józef Panasiuk, Leonard Dybiżański (pośmiertnie), Jolanta Hryniewicka, Adolf Krućko, Teodor Mongiałło i Mirosław Postwa. Z kolei Złoty Krzyż Zasługi minister wręczył Czesławie Bułkowskiej, Danucie Kimerze i Janowi Tumiłowiczowi.
Medal "Pro Memoria" został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005 r za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i  po jej zakończeniu.

 Ostatnia aktualizacja strony: 2012-10-30
Informacje dla osób niesłyszących oraz osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacje i komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Materiały z konferencji 2011-04-07

Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie

Informacjie o Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP - otworzy się w nowym oknie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknieInformacje na temat programu Program Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Portal dotyczący reformy emerytalnej 2012 - otworzy się w nowym oknie

Informacje dotycząc Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Portal Konferencji PRAWDZIWA EUROPA REGIONÓW A ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ - otworzy się w nowym oknie

Informacje Wydziału Polityki Społecznej dotyczących ochrony zdrowia

Informacje na temat Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła

Informacje na temat programu rządowego na lata 2009-2014 Radosna Szkoła

Informacje o resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
MALUCH 2012

Informacje dotyczące Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

Informacje o programie Swiss Contribution

Dokument PDF Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - otworzy się w nowym oknie

Informacje o Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

Portal Społeczeństwo Informacyjne - otworzy się w nowym oknie

Numery telefonów zaufania

Procedury postępowania w przypadku klęsk żywiołowychPortal Programu Rozwoju Bibliotek - otworzy się w nowym oknie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Jesteś 25972514 gościem na naszej stronie
Za treść merytoryczną odpowiada Rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego Joanna Gaweł Biuro Prasowe Wojewody Podlaskiego tel. 85 7439397.
Webmaster tel. 85 7439242
wtorek, 18 czerwca 2019