Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Promesy na II półrocze 2017 r. wręczone

W poniedziałek (17.07.2017 r.) sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego kolejne promesy finansowe przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na dofinansowanie w roku 2017 zadań  związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących  znamiona klęsk  żywiołowych w  infrastrukturze komunalnej.

Promesy w łącznej kwocie 3.055.700,- zł przyznane zostały dla :
1)    Powiatu Sokólskiego;
2)    Powiatu Sejneńskiego;
3)    Powiatu Bielskiego;
4)    Gminy Nowe Piekuty;,
5)    Gminy Boćki;
6)    Gminy Grabowo.
7)    Powiat Moniecki (dodatkowa promesa zwiększająca kwotę  środków  przyznanych  na remont mostu w  I półroczu 2017 r.)

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych samorządy województwa podlaskiego uzyskały na 2017 r. ogółem promesy na łączną kwotę ok.  8,6 mln, w tym 6 szt. promes na kwotę  5.537.500 zł przyznane zostały w I półroczu 2017 r. oraz przydzielone zostały przez MSWiA ww. dalsze 6 szt. promes na II półrocze 2017 r. w wysokości 3.055.700 zł  (w tym zwiększono kwotę  promesy przyznanej Powiatowi Monieckiemu na I półrocze 2017 r. o 354.300 zł.  – do łącznej kwoty 872.000,- zł).

Ogółem wsparcie finansowe w roku 2017 uzyskało 12 samorządów, w tym 6 powiatów oraz 6 gmin. Nadmienić należy, iż w ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej – w roku  2016  kwota udzielonej pomocy z budżetu państwa  wyniosła  6,1 mln zł .

Wartość przyznanej dotacji na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej może wynosić nie więcej niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego,  natomiast kwota  20% wartości zadania stanowi  wkład własny samorządu.

W ramach przydzielonych przez MSWiA w 2017 r.  promes finansowych w wysokości 8,6 mln zł  - przebudowanych  lub wyremontowanych  zostanie  6 odcinków dróg  gminnych i  4 odcinki dróg powiatowych oraz  wykonany zostanie  remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w Gminie Jaświły.  Przebudowane będą ponadto przepusty drogowe w ciągu tych dróg oraz  zakończony  zostanie  remont  budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie, uszkodzonego w wyniku nawalnych opadów deszczu w roku 2016.

 

Promesy na II półrocze 2017 r. wręczone

 

Promesy na II półrocze 2017 r. wręczone

 

Promesy na II półrocze 2017 r. wręczone

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe