Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Zespół Doradczy ds. Rozwiązywania Problemów Wsi o strategii rozwoju podlaskiego rolnictwa

Program dotyczący szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie podlaskim do roku 2030 – to główny temat wtorkowego posiedzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi, któremu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski.

Uczestnicy spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiali o strategicznych kierunkach rozwoju uwzględniających specyfikę podlaskiej wsi. Rozmowy te wpisują się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku.  

Szanse i kierunki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2020 r. z perspektywą do roku 2030

Program dotyczący szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie podlaskim będzie wypracowany oddolnie, na poziomie województwa. Wojewodę podlaskiego w drugim etapie tworzenia strategii wspierają różne środowiska. Są wśród przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni oraz związków i organizacji działających w obszarze wsi o rolnictwa.

W trakcie spotkania zostały przedstawione cele i najważniejsze elementy części diagnostycznej oraz omówione założenia do tworzenia części strategicznej programu. Określone zostały również ramy czasowe tj. do 15 marca 2018 r. wszyscy zainteresowani tym dokumentem mogą przekazać propozycje kierunków dalszego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

Uwarunkowania strategiczne rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa to:

1.    Uwarunkowania międzynarodowe, w tym związane z członkostwem  w UE,
2.    Środowisko i zmiany klimatu,
3.    Zmiany demograficzne i społeczne (w tym model konsumpcji),
4.    Zmiany w strukturze gospodarki rolno – żywnościowej,
5.    Szybki rozwój nowych technologii i nowych łańcuchów wartości na obszarach wiejskich,
6.    Zmiany w sposobie wykorzystania zasobów przestrzenie wsi i rolnictwa,
7.    Zmiany w sferze instytucjonalnej.

Tworzona Strategia ma mieć wymiar  terytorialny z tego też względu w miesiącach  luty – marzec br. będą odbywały się spotkania konsultacyjne w powiatach. Wynik tych spotkań pozwolą na wytyczenie właściwych kierunków interwencji, priorytetów rozwoju naszego województwa w perspektywie do 2030 roku.

Zespół Doradczy ds. Rozwiązywania Problemów Wsi o strategii rozwoju podlaskiego rolnictwa

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe