Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę i rozbudowę dróg Roszki Wodźki-Łapy oraz Łapy-Markowszczyzna

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w piątek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich nr 682 i 681.

Inwestycje polegają na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy, odcinek II od km 3+580 do km 7+595 i budowie drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna od km 0+082,70 do km 2+750.

Wojewoda podlaski zatwierdził też podział nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki”, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

- rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku od km 3+580 do km 7+595 oraz drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku od km 0,082,70 do km 2+750, o łącznej długości 6,683 km.
- budowę obwodnicy miejscowości Łapy (droga wojewódzka Nr 681 i Nr 682),
- budowę skrzyżowań z drogami publicznymi (typu: zwykłe, skanalizowane i rondo),
- budowę nowej konstrukcji nawierzchni dróg wojewódzkich Nr 681 i Nr 682,
- budowę drogowych obiektów inżynierskich - mostów:
•    Most M-3 w km 5+570,00  drogi wojewódzkiej Nr 681;
•    Estakada E-4 od km 0+276,70 do km 0+972,70 drogi wojewódzkiej Nr 682;
•    Estakada E-5 od km 1+270,90 do km 1+786,90 drogi wojewódzkiej Nr 682;
•    Estakada E-6 od km 2+040,98 do km 2+496,98 drogi wojewódzkiej Nr 682;
- budowę drogowych obiektów inżynierskich - przepustów;
- budowę chodników,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych, separatorów ruchu na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,
- budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowę ciągów pieszo - rowerowych,
- budowę przejść dla małych i średnich zwierząt,
- przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej, sieci teletechnicznej, urządzeń elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę oświetlenia drogowego przy projektowanych rondach i skrzyżowaniach,
- przebudowę urządzeń melioracyjnych i drenażu.

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę i rozbudowę dróg Roszki Wodźki-Łapy oraz Łapy-Markowszczyzna

Jest zgoda wojewody podlaskiego na budowę i rozbudowę dróg Roszki Wodźki-Łapy oraz Łapy-Markowszczyzna