Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30
Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:00 - 17:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


Konferencja prasowa

W środę (08.11.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa dotycząca resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 oraz przedstawiono jak wygląda rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczeń z programu "Rodzina 500+" w województwie podlaskim.

W konferencji uczestniczyli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca dyrektora wydziału certyfikacji i funduszy europejskich Urszula Czarnecka, dyrektor wydziału polityki społecznej Andrzej Kozłowski.

Na program ogłoszony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 października 2017 r., przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 mln zł, tj. o 300 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.
Program składa się z 4 modułów adresowanych do różnych podmiotów:
- Moduł 1 dla gmin powiatów i województw na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania,
- Moduł 2 dla gmin na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”
- Moduł 3 dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc,
- Moduł 4 dla podmiotów innych niż jst na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Nowością jest dodatkowe wsparcie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w modułach 1, 2 oraz 4. Z założeń Programu wynika, że dzieci niepełnosprawne będą objęte wyższą dotacją (zarówno tworzenie jak i funkcjonowanie).

Termin składania ofert:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2, 3 oraz 4 – 17 listopada 2017 r.
Oferty należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – liczy się termin wpływu oferty do urzędu.
Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

W latach 2011-2017 gminy z województwa podlaskiego (Miasto Suwałki, Miasto Siemiatycze, Miasto Łomża, Gmina Sokółka, Gmina Łapy, Gmina Choroszcz, Gmina Krasnopol) utworzyły przy wsparciu z Programu Maluch 466 nowych miejsc w prowadzonych przez siebie instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Podmioty niegminne mogły tworzyć miejsca w ramach Programu od roku 2015 i od tego roku utworzyły 164 miejsca opieki w 8 instytucjach opieki.
W Białymstoku w tym okresie z Programu powstało 60 miejsc opieki prowadzonych w 3 instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne. W 2017 roku na terenie Białegostoku wsparciem objętych było 317 dzieci uczęszczających do 18 niepublicznych instytucji opieki.
W 2017 roku wsparcie z Programu „Maluch +” dla wszystkich podmiotów z województwa podlaskiego wyniesie około 2,7 mln zł i zostanie przeznaczone na utworzenie 106 nowych miejsc opieki (32 w gminach, 74 w podmiotach niegminnych) oraz zapewnienie opieki dla około 1250 dzieci uczęszczających do 6 instytucji gminnych i 43 niegminnych.

"Rodzina 500+"

W woj. podlaskim na dzień 31  października br. osoby uprawnione złożyły:
liczba wniosków: 79 260,  co stanowi ok. 98 % rodzin uprawnionych (w stosunku do rodzin otrzymujących świadczenie na koniec września)
liczba wniosków złożonych elektronicznie – 16 900 – tj. ponad 21% wszystkich wniosków
liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 68 356, co stanowi  ponad 86% rozpatrzonych spraw.

 Na dzień 27.10. 2017 r. 100% gmin wydaje decyzje przyznające świadczenia wychowawcze.

 

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

 

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe