Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Konferencja prasowa

W środę (08.11.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa dotycząca resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 oraz przedstawiono jak wygląda rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczeń z programu "Rodzina 500+" w województwie podlaskim.

W konferencji uczestniczyli: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca dyrektora wydziału certyfikacji i funduszy europejskich Urszula Czarnecka, dyrektor wydziału polityki społecznej Andrzej Kozłowski.

Na program ogłoszony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 października 2017 r., przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 mln zł, tj. o 300 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.
Program składa się z 4 modułów adresowanych do różnych podmiotów:
- Moduł 1 dla gmin powiatów i województw na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania,
- Moduł 2 dla gmin na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”
- Moduł 3 dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc,
- Moduł 4 dla podmiotów innych niż jst na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Nowością jest dodatkowe wsparcie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w modułach 1, 2 oraz 4. Z założeń Programu wynika, że dzieci niepełnosprawne będą objęte wyższą dotacją (zarówno tworzenie jak i funkcjonowanie).

Termin składania ofert:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2, 3 oraz 4 – 17 listopada 2017 r.
Oferty należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – liczy się termin wpływu oferty do urzędu.
Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

W latach 2011-2017 gminy z województwa podlaskiego (Miasto Suwałki, Miasto Siemiatycze, Miasto Łomża, Gmina Sokółka, Gmina Łapy, Gmina Choroszcz, Gmina Krasnopol) utworzyły przy wsparciu z Programu Maluch 466 nowych miejsc w prowadzonych przez siebie instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Podmioty niegminne mogły tworzyć miejsca w ramach Programu od roku 2015 i od tego roku utworzyły 164 miejsca opieki w 8 instytucjach opieki.
W Białymstoku w tym okresie z Programu powstało 60 miejsc opieki prowadzonych w 3 instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne. W 2017 roku na terenie Białegostoku wsparciem objętych było 317 dzieci uczęszczających do 18 niepublicznych instytucji opieki.
W 2017 roku wsparcie z Programu „Maluch +” dla wszystkich podmiotów z województwa podlaskiego wyniesie około 2,7 mln zł i zostanie przeznaczone na utworzenie 106 nowych miejsc opieki (32 w gminach, 74 w podmiotach niegminnych) oraz zapewnienie opieki dla około 1250 dzieci uczęszczających do 6 instytucji gminnych i 43 niegminnych.

"Rodzina 500+"

W woj. podlaskim na dzień 31  października br. osoby uprawnione złożyły:
liczba wniosków: 79 260,  co stanowi ok. 98 % rodzin uprawnionych (w stosunku do rodzin otrzymujących świadczenie na koniec września)
liczba wniosków złożonych elektronicznie – 16 900 – tj. ponad 21% wszystkich wniosków
liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 68 356, co stanowi  ponad 86% rozpatrzonych spraw.

 Na dzień 27.10. 2017 r. 100% gmin wydaje decyzje przyznające świadczenia wychowawcze.

 

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa