Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Realizacja programu Rodzina 500 Plus

W piątek (07.04.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz dyrektora wydziału polityki społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego dotycząca funkcjonowania programu Rodzina 500 Plus na terenie Polski i województwa podlaskiego.

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w województwie podlaskim, w okresie 01.04.-31.12.2016 r. oraz w styczniu i lutym 2017 r.  

1) do końca 2016 r. organy właściwe w gminach przyjęły 91 664  wniosków, w styczniu do organów wpłynęło dodatkowo 1 420 wniosków, a w lutym 1325 (suma 01.04.2016 – 28.02.2017 – 94 409 wniosków).  Zdecydowana większość wniosków – 84 % złożona została w formie papierowej.
2) gminy wypłaciły 1 124 244 świadczeń wychowawczych w okresie 01.04. – 31.12.2016 r. oraz 126 994 świadczenia w styczniu 2017 r. i 127 467 świadczeń w lutym 2017 r. (suma 01.04.2016-28.02.2017 – 1 378 705 świadczeń)
3) w 2016 r. organy właściwe w 2016 r. wypłaciły świadczenia wychowawcze na kwotę  
560 221 189 zł., w styczniu br. wypłacono 63 298 326 zł, natomiast w lutym 63 529 371 zł – suma 01.04.2016 – 28.02.2017 – 687 048 886 zł)
4) w okresie 01.04.2016 – 28.02.2017 r. w województwie podlaskim przeciętnie miesięcznie wypłacano 8 świadczeń w formie pieniężnej lub opłacania usług. Jest to najmniejsza liczba świadczeń w kraju.
5) w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2017 r. na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zabezpieczone zostały środki w wys. 707 544 000  zł.,
6) w lutym 2017 r. świadczenie wychowawcze w województwie podlaskim otrzymywało 80 075 rodzin,
•    z 1 dzieckiem – 46 556 rodzin (58%)
•    z 2 dzieci - 24 130 rodzin (30%)
•    z 3 dzieci - 7 057 rodzin (9%)
•    z 4 dzieci - 1 716 rodzin (2%)
•    z 5 i więcej dzieci - 616 rodzin (1%)

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

 

Realizacja programu Rodzina 500 Plus

Informacje o konkursie Senior+ Informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) Informacje o Ochronie danych osobowych - strona BIP Strona  Ministerstwa Zdrowia poświęcona kampanii Korupcja szkodzi zdrowiu Logo programu Opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej programowi Rodzina 500 plus URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ) Link do strony Rzecznika Praw Pacjenta kampanii o nazwie Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Link do Ochrona Zdrowia Link do Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Link do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch 2012 Link do Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Link do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Link do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Link do Projektów finansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 Link do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Link do programu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa Link do podstrony BIP klęski w rolnictwie Link do podstrony Organizacje pozarządowe