Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
Biuletyn Informacji Publicznej - otworzy się w nowym oknie Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP - otworzy się w nowym oknie Portal EZD.GOV.PL - otworzy się w nowym oknie Cyfrowy Urząd Wrot Podlasia Centrum Zarządzania Kryzysowego Numer 112 Kontakt dla głuchoniemych Gadu Gadu i Skype Informacje dla cudzoziemców Informacje o Karcie Polaka

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439315
tel. +48 858742402
tel. +48 222500133
fax +48 857439231
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek: 8:00 - 16:00,
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta,
Oddział Paszportów,
poniedziałek: 7:15 - 16:45,
wtorek-piątek: 7:45 - 15:15

Oddział do Spraw Cudzoziemców
i Rejestracji Zaproszeń:
poniedziałek: 7:15 - 16:45
wtorek,czwartek,piątek 7:45–15:15
Środa - nieczynne


Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

5 grudnia 2017 r., w Białymstoku, odbyło się spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa podlaskiego. Program PO WER nadzorowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Komendy Głównej i Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.
Spotkanie otworzył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który gościł uczestników konferencji w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W pierwszej części spotkania omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji w podejmowaniu zatrudnienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
W prezentacjach przygotowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku oraz Podlaską Wojewódzką Komendę OHP przedstawione zostały najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz ich kluczowe efekty. Dodatkowo głos zabrali również pracodawcy, którzy na terenie województwa podlaskiego zatrudniają osoby biorące udział w ww. projektach - Podlaskie Zakłady Zbożowe SA i Centrum Budowlane Przedsiębiorstwo Handlowe Koszewski Eugeniusz i Wspólnicy s.j. - Market „Mrówka” w Augustowie.
Dalsza część konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:
•    wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych,
•    wsparcie osób niepełnosprawnych,
•    wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Włączenie społeczne i „Gwarancje dla młodzieży” w projektach konkursowych
Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego przez Departament w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Omówione zostały najważniejsze efekty realizowanych projektów konkursowych, dodatkowo przedstawiono planowane kluczowe zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Następnie głos przekazano beneficjantom, którzy otrzymali od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie ze środków funduszy europejskich – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku.


Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych
Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów PO WER skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej, natomiast Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przedstawił ofertę pożyczkową adresowaną do podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. W sesji poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział również przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, który skorzystał z pożyczki na rozwój działalności w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efekty realizowanych projektów
W projektach nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanych w województwie podlaskim w latach 2015-2017, 459 osób młodych otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:
•    386 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
•    71 osób podjęło pracę/rozpoczęło prowadzenie działalności na własny rachunek,
•    48 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.
W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. podlaskim 652 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 435 więźniów podjęło zatrudnienie.
Ponadto 105 przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 zostało przeszkolonych w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3.

Spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” było trzecim, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych poświęconych projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kolejne konferencje odbędą się już w styczniu w Kielcach.
Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje.

 

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podlaskim